Táto udalosť je už neaktuálna

Kép-Szín-Tér – Fotografia nepozná hranice

Vernisáž výstavy členov Fotoumeleckej dielne Kép-Szín-Tér s názvom Fotografia nepozná hranice otvoríme aj za prítomnosti verejnosti 25. januára 2022 o 17:00 v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne.

Na podujatí, ktoré bude prebiehať v režime OP (očkovaní, prekonaní, prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie) ste srdečne vítaní.

Aktualizácia 24.01.2022
V Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne prebiehajú rekonštrukčné práce pred hlavným vchodom, preto sa na otvorenie výstavy Fotografia nepozná hranice dostanete zadným vchodom cez parkovisko.
Pripomíname režim OP (očkovaní, prekonaní) + ROR (respirátor FFP2, odstup 2m, dezinfekcia rúk)

V Tatabányi, ktorá je sídlom  Komárňansko-ostrihomskej župy Maďarskej republiky pôsobí už viac ako 20 rokov Fotoumelecká dielňa Kép-Szín-Tér (Obraz-Farba-Priestor). Tá pravidelne vyhlasuje a organizuje tvorivé tábory pre milovníkov fotografie. Výstava prezentuje vybrané diela členov fotoumeleckej dielne, ktorí sú zároveň aj účastníkmi tábora. Výstavu sme 26.11.2021 vytvorili online. Po uvoľnení opatrení pripravíme vernisáž  a verejnosti výstavu sprístupníme v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne. O termíne vás budeme včas informovať.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

25. januára 2022 10:00
31. januára 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");