Prebiehajúce podujatie

V Tatabányi, ktorá je sídlom  Komárňansko-ostrihomskej župy Maďarskej republiky pôsobí už viac ako 20 rokov Fotoumelecká dielňa Kép-Szín-Tér (Obraz-Farba-Priestor). Tá pravidelne vyhlasuje a organizuje tvorivé tábory pre milovníkov fotografie. Výstava prezentuje vybrané diela členov fotoumeleckej dielne, ktorí sú zároveň aj účastníkmi tábora. Výstavu sme 26.11.2021 vytvorili online. Po uvoľnení opatrení pripravíme vernisáž  a verejnosti výstavu sprístupníme v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne. O termíne vás budeme včas informovať.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

26. novembra 2021 17:00
31. decembra 2021 23:30