Platnosť podujatia uplynula

Folklórne tanečné popoludnia

V mesiacoch júl a august organizovali Regionálne osvetové stredisko v Komárne Folklórne hudobno-tanečné popoludnia pre deti a mládež. Počas dvoch pondelkových stretnutí boli pre detských prívržencov folklóru pripravené ukážky ľudových tancov a piesní. Naše tanečné stretnutia sa konali  08. 07. 2019 a 26. 08. 2019.

Značky:

Podrobnosti

8. júla 2019 0:00
26. augusta 2019 0:00