Táto udalosť je už neaktuálna

Dychová hudba ako žáner je pevnou súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. Od založenia prvej dychovej hudby na Slovensku ubehlo vyše 175 rokov. Počas tohto obdobia prešla zložitým vývojom, ale vždy dokazovala svoje opodstatnenie v spoločnosti. Dychová hudba sprevádza tie najvýznamnejšie udalosti. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho spoločenského života. V dnešnej dobe je v prevahe populárna hudba,  ale aj menšinové žánre ako je dychová hudba majú svoju vzrastajúcu poslucháčsku aj členskú základňu, čoho príkladom je i omladzovanie dychových súborov a zvyšovanie interpretačnej úrovne.

Dôkazom toho bola aj Krajská postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb FestMlaDych 2018, ktorá sa konala 29. apríla 2018 v rámci XXVII. ročníka Komárňanských dní. Podujatie sa začalo vystúpením hosťujúcej dychovej hudby Oucha a skupinou mažoretiek Crystal zo Zemianskej Olče pred Domom Matice slovenskej v Komárne. Súťaž sa začala vystúpením Detského dychového orchestra Dacapo ensamble z Levíc, ktorí nám predviedli krásne skladby vo veľmi zaujímavých aranžmánoch pod vedením dirigenta a aranžéra Nuna Figuereda. Program pokračoval vystúpením Detského dychového orchestra SZUŠ Heleny Madariovej z Nitry pod vedením dirigenta a aranžéra Martina Štourača a svojím vystúpením súťaž príjemne oživili. Posledným súťažiacim bol vynikajúci Detský dychový orchester Rosička z Bánova pri ZUŠ Tibora Sládkoviča v Šuranoch pod vedením dirigenta Jozefa Kozára. Predviedol prekrásne aranžované skladby od domácich autorov. Na záver podujatia nám zahrala hosťujúca Dychová hudba Oucha zo Zemianskej Olče spolu so skupinou mažoretiek Crystal. Svojou účasťou nás poctil aj podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Marián Kéry.

Odborná porota, nemala ľahkú úlohu pri posudzovaní. Najťažšiu a najdôležitejšiu úlohu predsedu poroty zobral na svoje plecia Ján Jamriška – hudobný skladateľ a emeritný predseda predstavenstva ZHDS. Ďalšími členmi boli Miroslav Polčík – podpredseda ZDHS pre Nitriansky kraj, František Petr – riaditeľ ZUŠ v Komárne, Rudolf Harmat – hudobný pedagóg, manažér Komárňanského komorného orchestra, István Fülöp – dlhoročný kapelník. Napriek vysokej interpretačnej úrovni jednotlivých dychových hudieb porota musela určiť poradie a vyhlásiť výsledky.

 

Výsledky:

Zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž získal Detský dychový orchester Rosička z Bánova pri ZUŠ Tibora Sládkoviča v Šuranoch

Zlaté pásmo získal Detský dychový orchester Dacapo ensamble z Levíc

Strieborné pásmo získal Detský dychový orchester SZUŠ Heleny Madariovej z Nitry

 

Celoštátna súťaž, na ktorú vás srdečne všetkých pozývame, sa bude konať 10. – 11. novembra 2018 v Dolnej Súči.

Oceneným srdečne gratulujeme a postupujúcim detským a mládežníckym dychovým hudbám prajeme do celoštátnej súťaže veľa šťastia!

Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia, ktorý podporil podujatie z verejných zdrojov.

 

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje dňa 29. apríla 2018 Krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských a mládežníckych dychových hudieb FestMlaDych. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby.

Uzávierka prihlášok je 28. marca 2018.

Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v obci Dolná Súča 10. – 11. novembra 2018.

 

Z verejných zdrojov podujatie podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

Značky:

Detaily podujatia

10. novembra 2018 0:00
11. novembra 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");