Táto udalosť je už neaktuálna

ENIKI BENIKI

Dve slová jednej zo známych detských vyčítaniek, ktoré nám pripomínajú detstvo. Začínali sa ňou takmer všetky detské hry na lúke, či pred domom.

Práve deťom a ich talentu bola určená okresná súťaž Eniki Beniki 2023 – regionálne kolo 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov. Podujatie pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom Nesvady. Vyhlasovateľom garantom, a hlavným partnerom súťaže je Národné osvetové centrum, ktoré podujatie finančne podporilo.

Miestne kultúrne stredisko v Nesvadoch 16. marca 2023 ožilo tradičnou kultúrou – súťažnou prehliadkou, ktorej cieľom bolo podporiť rozvoj detských folklórnych súborov pôsobiacich v našom okrese. Viac ako 70 detí prezentovalo tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy z územia Slovenska. Ich prirodzený prejav a nebojácnosť, s akou predstúpili pred obecenstvo, očaril všetkých prítomných. Vystúpenia, ktoré boli výsledkom celoročnej práce hodnotila odborná porota v zložení Lenka Šútorová-Konečná (predseda), Milan Veróny a István Katona (členovia). Dôležitou súčasťou podujatia bol rozborový seminár pre vedúcich súborov, ktorý sa uskutočnil po slávnostnom vyhodnotení a ocenení najlepších.

 

Ocenenia:

Zlaté pásmo a postup na krajskú súťažnú prehliadku

Najmladšia skupina FS Bellő / OZ Bellő Konkolyho-Thege Hurbanovo

Zlaté pásmo a návrh na postup na krajskú súťažnú prehliadku

DFS Helička / Miestny odbor Matice slovenskej Nesvady

Strieborné pásmo

DFS Rosnička / ZŠ Nám. Konkolyho Thege č. 2 Hurbanovo

DFS Marcelka / ZŠ Cesta na vŕšku 1, Marcelová

 

Detským folklórnym súborom postupujúcim na krajskú súťaž Eniki beniki 2023, ktorá sa uskutoční 21. apríla v Ludaniciach, prajeme veľa úspechov.

 

Sprievodným programom, ktorý okresnú súťaž spestril, boli Tvorivé dielne ľudových remeselníkov z mesta Nesvady.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

21. apríla 2023 14:19
30. apríla 2023 17:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");