Platnosť podujatia uplynula

ENIKI BENIKI

Dve slová jednej zo známych detských vyčítaniek, ktoré nám pripomínajú detstvo. Začínali sa ňou takmer všetky detské hry na lúke, či pred domom.

Práve deťom a ich talentu bola určená okresná súťaž Eniki Beniki 2023 – regionálne kolo 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov. Podujatie pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom Nesvady. Vyhlasovateľom garantom, a hlavným partnerom súťaže je Národné osvetové centrum, ktoré podujatie finančne podporilo.

Miestne kultúrne stredisko v Nesvadoch 16. marca 2023 ožilo tradičnou kultúrou – súťažnou prehliadkou, ktorej cieľom bolo podporiť rozvoj detských folklórnych súborov pôsobiacich v našom okrese. Viac ako 70 detí prezentovalo tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy z územia Slovenska. Ich prirodzený prejav a nebojácnosť, s akou predstúpili pred obecenstvo, očaril všetkých prítomných. Vystúpenia, ktoré boli výsledkom celoročnej práce hodnotila odborná porota v zložení Lenka Šútorová-Konečná (predseda), Milan Veróny a István Katona (členovia). Dôležitou súčasťou podujatia bol rozborový seminár pre vedúcich súborov, ktorý sa uskutočnil po slávnostnom vyhodnotení a ocenení najlepších.

 

Ocenenia:

Zlaté pásmo a postup na krajskú súťažnú prehliadku

Najmladšia skupina FS Bellő / OZ Bellő Konkolyho-Thege Hurbanovo

Zlaté pásmo a návrh na postup na krajskú súťažnú prehliadku

DFS Helička / Miestny odbor Matice slovenskej Nesvady

Strieborné pásmo

DFS Rosnička / ZŠ Nám. Konkolyho Thege č. 2 Hurbanovo

DFS Marcelka / ZŠ Cesta na vŕšku 1, Marcelová

 

Detským folklórnym súborom postupujúcim na krajskú súťaž Eniki beniki 2023, ktorá sa uskutoční 21. apríla v Ludaniciach, prajeme veľa úspechov.

 

Sprievodným programom, ktorý okresnú súťaž spestril, boli Tvorivé dielne ľudových remeselníkov z mesta Nesvady.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Podrobnosti

21. apríla 2023 14:19
30. apríla 2023 17:00