Táto udalosť je už neaktuálna

Dušu očarujúci II. RozprávkovoBábkový tábor

 Rozprávky vyjadrené čarovným a tvorivým jazykom našich predkov v sebe nesú odkaz. Učia nás, že ak rozoznáme pravdu od klamstva či prefíkanosti,  zlo na dobro premeníme, môžeme dosiahnuť svoje ciele. Upozorňujú, že bez srdca nemá človek žiadnu hodnotu, ale predovšetkým na to, že byť dobrým sa oplatí. Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou MARIANUM v Komárne otvorilo už po druhýkrát bránu denným aktivitám pod názvom II. RozprávkovoBábkový tábor – II. MeseBábos tábor pre maďarsky hovoriace deti vo veku od 6 do 15 rokov. V areáli školy sa v období od 8. do 12. augusta 2022 stretli deti, ktoré radi tvoria a vábi ich svet bábkového divadla i rozprávok. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Farby jedinečného kréda päťdňového podujatia, pretkaného rozprávkou s názvom Pastier králikov, obohatila lektorka Gyöngyi Écsi, známa bábkoherečka, pedagogička tvorivej dramatiky, speváčka ľudových piesní a zároveň farárka, ktorá je držiteľkou viacerých prestížnych ocenení. Spoločnými  dramatickými a improvizačnými cvičeniami, pri ktorých používali neznáme ľudové nástroje viedla táborníkov k odvahe a úspechu. Zoceľovala  ich slovný prejav, vyjadrenie úcty k druhým, potrebu sebarealizácie, emócie a kreativitu. Hravou formou ich zasvätila do tajov výroby bábok, formovala ich sebauvedomenie a vlastný úsudok tak, ako to robil aj pastier v rozprávke. Píšťalkou a ostrou mysľou ustrážil všetkých zverených králikov a premenením zla na dobro nakoniec získal ruku krásnej princeznej. Dojímavý zážitok lektorka vytvorila interaktívnym bábkovým predstavením Voda života a smrti pomocou kovanej scény s rukávovými bábkami a maskami. Takto vtiahla deti do starodávneho, maďarského mytologického sveta, ktoré sa spontánne zapájali do originálneho, prvkami pôvodných kúziel presiaknutého, humorného rozprávačstva,  a tak spoločne kreslili líniu rozprávkového deja.

S kultúrnym dedičstvom našich predkov ich oboznámili aj lektori hrnčiarstva, Tibor Pusch st. a ml. s ktorými si mohli vyformovať vlastné nápady do hliny. Na remeselníckych, textilno-maliarskych dielňach pod vedením etnologičky a muzeologičky Zsuzsanna Kaprálik vznikli jedinečné kožené a textilné diela i maľby na sklo s motívmi, ktoré odzrkadľovali rozprávkovú tematiku tábora.  Rozprávky mesta im počas potuliek odkryli poklady komárňanskej histórie ako labyrinty Ústrednej pevnosti, ktorá je súčasťou najväčšieho fortifikačného systému v strednej Európe; historické výstavné vzácnosti Podunajského múzea v Komárne, kde si ako nečakané prekvapenie mohli vytvoriť „vlastné glóbusy“.  V posledný deň tábora predviedla verejnosti usmievavá skupinka detí spoločnú rozprávkovú inscenáciu pod názvom Pastier králikov s vlastnoručne vyrobenými bábkovými rekvizitami a hrou na ľudové nástroje. Počas slávnostného predstavenia zúročili  všetko to, čo sa počas celého týždňa naučili. V závere podujatia získal každý táborník poďakovanie za usilovnú a úspešnú prezenciu formou Diplomu a vecnej ceny.

Druhý ročník päťdňového letného tábora nadväzoval v prehlbovaní dosiahnutých cieľov, zachovávaní a upevňovaní tradície bábkového žánra, podpore rozvoja  talentu detí, ako aj ich umeleckých schopností a zručností so zámerom uchovávania a obohatenia kultúry i materinského jazyka maďarskej národnosti. Podpora a motivácia talentov, ktorú počas celého podujatia zabezpečovali odborní lektori, používanie materinského jazyka a predovšetkým každodenné nadšenie detí sú práve tie aspekty, ktoré dokazujú neoceniteľný dôležitý význam tohto druhu tábora. Dôkazom úspešnej realizácie podujatia boli šťastné tváre detí s očarenou dušou i spokojnosť rodičov.

Vďaka tomu všetkému sme začali s prípravami rozprávkovo bábkového tábora v roku 2023, aby sme naďalej pokračovali v tejto tradícii a  mohli záujemcom ponúknuť hodnotné voľnočasové aktivity, ktoré sú obsahovo a tematicky naplnené našim kultúrnym dedičstvom.

 

…a kto neverí, nech sa presvedčí…NA BUDÚCI ROK…

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

30. októbra 2022 14:01
31. októbra 2022 14:01
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");