Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 13. marca 2015 o 8.00 hod. prednášku na tému „Dospievanie a závislosti“, ktorá sa konala v Špeciálnej základnej škole na Košickej ulici v Komárne. Lektorkou prednášky bola PaedDr. Iveta Szabóová.

Detaily podujatia

13. marca 2015 0:00
13. marca 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");