Platnosť podujatia uplynula

Divertimento musicale 2023 – vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2023, ktorá sa uskutoční dňa

  1. apríla 2023 v priestoroch koncertnej sály Dôstojníckeho pavilónu v Komárne.

Cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti inštrumentálnej hudby. Uzávierka prihlasovania je 20. marec 2023.

Finančne podporilo:

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

19. apríla 2023 1:00
5. apríla 2023 22:30