Platnosť podujatia uplynula

Divertimento musicale 2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2023, ktorá sa uskutočnila dňa 19. apríla 2023 v priestoroch koncertnej sály Dôstojníckeho pavilónu v Komárne. Súťaže sa zúčastnilo 10 inštrumentálnych zoskupení z celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Odborná porota pracovala v trojčlennom zložení: Ľuboš Bernáth, Ladislav Fančovič a Jozef Horváth.

Na vyhodnocovacom zasadnutí odborná porota určila poradie:

Zlaté pásmo s priamym postupom na celoštátnu súťaž

Komorný orchester ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra

Zlaté pásmo s návrhom na postup

Sláčikové kvarteto ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra

Sláčikový súbor ZUŠ Franza Schuberta Želiezovce

Zlaté pásmo

Estrada – Akordika ZUŠ Nové Zámky

SKDK Band SK Dezidera Kardoša Topoľčany

Strieborné pásmo

Sláčikový orchester ZUŠ Ladislava Mokrého Topoľčany

Flautový súbor ZUŠ – MAI Komárno

Komorný orchester ZUŠ Nové Zámky

Bronzové pásmo

Sláčikové trio ZUŠ – MAI Hurbanovo

Sláčikový súbor ZUŠ -MAI

 

Víťaz sa zúčastní celoštátneho kola súťaže 16. – 17. júna 2023 v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.

Všetkým zúčastneným inštrumentálnym zoskupeniam ďakujeme za účasť na podujatí a prajeme veľa úspešných vystúpení.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným podporovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

24. apríla 2023 14:58
30. apríla 2023 14:58