Táto udalosť je už neaktuálna

Detský tábor – ZŠ Pohraničná

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo v spolupráci s ZŠ Pohraničná v Komárne tvorivú dielňu pre deti z detského tábora zameranú na výrobu farebných náramkov.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

6. júla 2022 9:00
6. júla 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");