Táto udalosť je už neaktuálna

Deti si vyspievali zlato

Na Krajskej postupovej súťaži Mládež spieva 2022 – prehliadke detských a mládežníckych speváckych zborov, ktorá sa konala začiatkom apríla v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne sa zúčastnilo päť speváckych zborov pôsobiacich na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ich umelecké výkony boli na výbornej úrovni. Odborná porota vyhodnotila jednotlivé vystúpenia nasledovne:

SZ veľkých Schola Mariana z Komárna – Diplom a Zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž

DSZ Dúha pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre – Diplom a Zlaté pásmo s návrhom na postup

DSZ Škovránok pri SZUŠ Heleny Madariovej v Nitre – Diplom a Zlaté pásmo

DSZ Arrowroses zo SZUŠ Ars Studio v Nitre – Diplom a Strieborné pásmo

DSZ pri Cirkevnej ZŠ Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Diplom a Strieborné pásmo

 

Všetkým dirigentom a speváckym zborom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a sme vďační za to že v takom krátkom období ktoré mali k dispozícii dokázali zmobilizovať všetky sily na prípravu. Celoštátna súťaž sa bude konať 13. – 15. mája 2022  v Prievidzi.

Postupujúcim zborom želáme veľa úspechov!

 

Podujatie finančne podporili:

Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum, Nitriansky samosprávny kraj

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

28. mája 2022 11:06
31. mája 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");