Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo dňa 16. apríla 2014 v priestoroch MsKS Komárno okresné kolo súťažnej prehliadky DETI DEŤOM 2014 . Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova v Komárne. V súťažnej časti vystúpilo deväť detských speváckych zborov.

 

Výsledky – Malé zbory

 

       I.pásmo s pochvalou poroty – DSZ „ malých“ Schola Mariana s VJM v Komárne 

       I.pásmo               — DSZ „ malých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

       II. pásmo             — DSZ „ malých“ Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne

 II.  pásmo            — DSZ „ malých“ Rozmarínka pri ZŠ Rozmarínová v Komárne

       III. pásmo            — DSZ „ malých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

 

 

Výsledky – Veľké zbory

 

       I. pásmo s postupom — DSZ „ veľkých“ Schola Mariana s VJM v Komárne

       I. pásmo                   —  DSZ „ veľkých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

       II. pásmo                  — DSZ  Margarétky pri ZŠ J.A. Komenského v Komárne     

       III. pásmo                 — DSZ „ veľkých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Značky:

Detaily podujatia

16. apríla 2014 0:00
16. apríla 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");