Táto udalosť je už neaktuálna

Deti deťom 2023 – vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje regionálnu súťažnú prehliadku detských a mládežníckych speváckych zborov Deti deťom 2023, ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2023 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne.

Cieľom prehliadky je rozvíjanie tradícií zborového spevu. Podujatia sa môžu zúčastniť detské a mládežnícke spevácke zbory, ktoré pôsobia v meste Komárno a jeho okrese. Poslaním prehliadky je prehlbovať vzťah k hudbe a jej krásam. Deti nadobudnú nové vedomosti a skúsenosti v zborovom speve. Uzávierka prihlasovania je 4. apríl 2023.

 

Finančne podporil: Mesto Komárno

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

11. mája 2023 10:00
21. mája 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");