Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko uskutoční prehliadku detských a mládežníckych speváckych zborov mesta Komárno Deti deťom 2020, ktorá sa uskutoční dňa 2. apríla 2020 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne.

Cieľom prehliadky je rozvíjanie tradícií zborového spevu. Podujatia sa môžu zúčastniť detské a mládežnícke spevácke zbory, ktoré pôsobia v meste Komárno. Poslaním prehliadky je prehlbovať vzťah k hudbe a jej krásam. Deti nadobudnú nové vedomosti a skúsenosti v zborovom speve.

Záväzné prihlášky prosíme zaslať do 10. marca 2020 na adresu Regionálneho osvetového strediska v Komárne, Petőfiho 2, P.O.Box 159, 945 01 Komárno alebo na e-mail: litauszki.osveta@gmail.com

Poradný zbor na úseku zborového spevu sa uskutoční 10. marca 2020 v priestoroch ROS v Komárne o 14.00 hod.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

2. apríla 2020 8:00
2. apríla 2020 18:00
Mestské kultúrne stredisko, Hradná, Komárno
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");