Táto udalosť je už neaktuálna

Úspechy Detských speváckych zborov Schola Mariana

Na krajskej postupovej súťaži Mládež spieva, ktorá sa konala 28. marca 2018 v Nových Zámkoch, získali za svoje vynikajúce výkony ocenenia Detské spevácke zbory Schola Mariana pri Spojenej cirkevnej škole Marianum s VJM v Komárne. DSZ malých získal Zlaté pásmo s pochvalou poroty a DSZ veľkých získal Zlaté pásmo. Dirigentka zboru Mgr. Yvette Orsovics, PhD. získala Diplom za dirigentský výkon.

Blahoželáme k úspechom!

 

Mestská súťažná prehliadka Deti deťom 2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 23. marca 2018 v priestoroch MsKS v Komárne Mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2018. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova, DSZ Slniečko pri MŠ Lodná a DSZ Malý námorníček pri MŠ Mieru v Komárne. V súťažnej časti sa predstavili štyri DSZ malých a tri DSZ veľkých. Na prehliadke sa zúčastnilo viac ako 300 detských spevákov.

Deti deťom je súťažnou prehliadkou v oblasti zborového spevu detí, ktorou si jej účastníci zo všetkých typov škôl vytvárajú a upevňujú kultúru osobnosti moderného človeka. Účinkovanie v speváckom zbore vytvára priestor pre poslucháčsku bázu vážnej hudby a orientáciu na kultúrne a duchovné hodnoty. Možnosť súťažiť vytvára pocit spolupatričnosti a priestor na zdokonaľovanie sa. Pre pedagógov je ideálnym priestorom na realizáciu pedagogicko-výchovných cieľov.

Poslaním prehliadky je prehlbovať talent a vzťah k hudbe, k jej krásam a dlhoročným tradíciám.

V každej dobe aj v dnešnej, človek túži po peknej melódii, piesni, rozptýlení, ktoré ho odvádzajú od každodenného života. Práca v speváckom zbore a zborový spev je najkrajšia kolektívna disciplína, ktorá vychováva deti a mládež, cibrí talent, vkus, myslenie aj cítenie a rozvíja zmysel pre krásu. Cieľom prehliadky bolo podporiť tradíciu zborového spevu v meste Komárno.

Odborná porota pracovala v zložení Silvia Szalayová, Katarína Čupková a Jozef Kazán.

Prehliadka sa konanla aj vďaka finančnému prispeniu Mesta Komárno.

 

Výsledková listina

Nesúťažne vystúpili

DSZ Malý námorníček pri MŠ Mieru v Komárne

Dirigentka: Darina Czölderová

DSZ Slniečko pri MŠ Lodná v Komárne

Dirigentka: Oľga Egressyová

DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova v Komárne

Dirigentka: Eva Kerepecká

 

Súťažné vystúpenia DSZ malých

Prvé pásmo s pochvalou poroty

DSZ malých Schola Mariana pri CSŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

Prvé pásmo

DSZ malých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Annamária Pfeiferlik

Druhé pásmo

DSZ Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne

Dirigentka: Mgr. Alžbeta Kolláriková

Druhé pásmo

DSZ malých pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigentka: Mgr. Lýdia Poláková

 

Súťažné vystúpenia DSZ veľkých

Prvé pásmo

DSZ veľkých Schola Mariana pri CSŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

 

Druhé pásmo

DSZ veľkých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Monika Juhász

Druhé pásmo

DSZ veľkých pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigent: Mgr. Eugen Siposs

 

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko a Mestské kultúrne stredisko v Komárne organizuje prehliadku detských speváckych zborov mesta Komárno Deti deťom dňa 23. marca 2018.

Cieľom prehliadky Deti deťom je rozvíjanie tradícií zborového spevu. Podujatie je určené pre detské spevácke zbory mesta Komárno. Poslaním prehliadky je prehlbovať vzťah k hudbe a jej krásam. Deti nadobudnú nové vedomosti a skúsenosti v zborovom speve.

Prehliadka sa koná aj vďaka finančnému prispeniu Mesta Komárno.

Značky:

Detaily podujatia

28. marca 2018 0:00
28. marca 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");