Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 13. apríla 2016 v priestoroch MsKS v Komárne Mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2016. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova, DSZ Slniečko pri MŠ Lodná a DSZ Malý námorníček pri MŠ Mieru v Komárne. V súťažnej časti sa predstavilo 10 detských a 1 mládežnícky spevácky zbor.

Deti deťom je tradičná mestská prehliadka speváckych zborov. Jej podstatou je podporiť tradíciu zborového spevu v Komárne. Na podujatí pre verejnosť vystúpili spevácke zbory pôsobiace v meste Komárno, ktoré pracujú pri MŠ a ZŠ. Poslaním prehliadky je prehlbovať talent a vzťah k hudbe, k jej krásam a dlhoročným tradíciám.

V každej dobe aj v dnešnej, človek túži po peknej melódii, piesni, rozptýlení, ktoré ho odvádzajú od každodenného života. Práca v speváckom zbore a zborový spev je najkrajšia kolektívna disciplína, ktorá vychováva deti a mládež, cibrí talent, vkus, myslenie aj cítenie a rozvíja zmysel pre krásu. Cieľom prehliadky bolo podporiť tradíciu zborového spevu v meste Komárno.

Odborná porota pracovala v zložení Eleonóra Hunčagová, Silvia Szalayová, Katarína Čupková.

Výsledková listina

Nesúťažne vystúpili

DSZ „Malý námorníček“ pri MŠ Mieru v Komárne

Dirigentka: Darina Czölderová

DSZ „Slniečko“ pri MŠ Lodná v Komárne

Dirigentka: Oľga Egressyová

DSZ „Hviezdička“ pri MŠ Kapitánova v Komárne

Dirigentka: Eva Madelová

 

Súťažné vystúpenia – „malé SZ“

Prvé pásmo s pochvalou poroty

DSZ „malých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Annamária Pfeiferlik

Prvé pásmo

DSZ „malých“ Schola Mariana pri CZŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

Druhé pásmo

DSZ „malých“ Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne

Dirigentka: Mgr. Alžbeta Kolláriková

Druhé pásmo

DSZ „malých“ pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigentka: Lýdia Poláková

Druhé pásmo

DSZ „malých“ Rozmarínka pri ZŠ Rozmarínová v Komárne

Dirigentka: Mgr. Darina Benková

Druhé pásmo

DSZ „malých“ Margarétky pri ZŠ J.A. Komenského v Komárne

Dirigentka: Mgr. Viera Harmatová

 

Súťažné vystúpenia – „veľké a mládežnícke SZ“

Prvé pásmo s pochvalou poroty – postup na krajskú súťaž Mládež spieva v Komárne 6. 5. 2016

„Mládežnícky SZ“ Schola Mariana pri Cirkevnom gymnáziu Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

Prvé pásmo s pochvalou poroty

DSZ „veľkých“ Schola Mariana pri CZŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

Prvé pásmo

DSZ „veľkých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Monika Juhász

Druhé pásmo

DSZ „veľkých“ pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigent: Mgr. Eugen Siposs

 

Vyhlásenie prehliadky Deti deťom 2016

Regionálne osvetové stredisko a Mestské kultúrne stredisko v Komárne si Vás dovoľujú osloviť pri príležitosti organizovania prehliadky detských speváckych zborov mesta Komárno „Deti deťom“.

Prehliadka Deti deťom sa uskutoční 13. apríla 2016 (streda) v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Jej cieľom je podpora tradícií zborového spevu. Podujatia sa zúčastnia detské spevácke zbory, ktoré pôsobia v meste Komárno. Poslaním prehliadky je prehlbovať vzťah k hudbe, jej krásam a tradíciám. Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 21.03.2016.

 

Odporúčané skladby:

1.  Zmiešané spevácke zbory – skladba Zdenka Mikulu Do dvorečka, do dvora.

Zdenko Mikula Do dvorečka, do dvora – pre zmiešané zbory

 

2. Dievčenské spevácke zbory – dve skladby, z ktorých si spevácke zbory môžu vybrať jednu alebo aj obe.

Sú to úpravy skladieb od Zdenka Mikulu Za Gbelama na kopci a Zahrajte, muzikanti.

Zdenko Mikula Za Gbelama na kopci – dievčenské zbory

Zdenko Mikula Zahrajte muzikanti – dievčenské zbory

 

Súťažiace spevácke zbory:

DSZ veľkých Schola Marianna pri CZŠ s MŠ Marianum s VJM v Komárne

DSZ veľkých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

DSZ malých Margarétky pri ZŠ J.A.Komenského v Komárne

DSZ veľkých pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

DSZ Malý Námorníček pri MŠ ul. Mieru v Komárne

DSZ Slniečko pri MŠ Lodná v Komárne

DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova v Komárne

DSZ malých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

DSZ malých pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

DSZ malých Schola Marianna pri CZŠ s MŠ Marianum s VJM v Komárne

DSZ malých Rozmarínka pri ZŠ Rozmarínová v Komárne

DSZ malých Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne

Mládežnícky SZ Schola Marianna pri CZŠ s MŠ Marianum s VJM v Komárne

Značky:

Podrobnosti

13. apríla 2016 0:00
13. apríla 2016 0:00