Táto udalosť je už neaktuálna

Mestská súťažná prehliadka Deti deťom 2015

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 16. apríla 2015 v priestoroch MsKS v Komárne mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2015. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova, DSZ Slniečko pri MŠ Lodná a DSZ Malý Námorníček pri MŠ Mieru v Komárne. V súťažnej časti sa predstavilo deväť detských speváckych zborov.

V každej dobe, aj v dnešnej, človek túži po peknej melódií, piesni, rozptýlení, ktoré ho odvádzajú od každodenného života. Práca v speváckom zbore a zborový spev je najkrajšia kolektívna disciplína, ktorá vychováva deti a mládež. Cibrí talent a vkus, disciplinuje myslenie aj cítenie a rozvíja zmysel pre krásu. Cieľom prehliadky bolo podporiť tradíciu zborového spevu v meste Komárno.

 

Súťažné vystúpenia – „malé SZ“

Zlaté pásmo s pochvalou poroty – postup na krajskú súťaž Mládež spieva v Komárne 6.5.2015

DSZ „malých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

 

Zlaté pásmo s pochvalou poroty

DSZ „malých“ Schola Mariana pri SCŠ Marianum s VJM v Komárne

Zlaté pásmo

DSZ „malých“ Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne

Strieborné pásmo

DSZ „malých“ pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Strieborné pásmo

DSZ „malých“ Rozmarínka pri ZŠ Rozmarínová v Komárne

 

Súťažné vystúpenia – „veľké SZ“

Zlaté pásmo s pochvalou poroty – postup na krajskú súťaž Mládež spieva v Komárne 6.5.2015

DSZ „veľkých“ Schola Mariana pri SCŠ Marianum s VJM v Komárne

 

Zlaté pásmo

DSZ „veľkých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Strieborné pásmo

DSZ „veľkých“ pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Strieborné pásmo

DSZ „veľkých“ Margarétky pri ZŠ J.A. Komenského v Komárne

 

Oceneným detským speváckym zborom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 

Fotogaléria

 

Vyhlásenie prehliadky Deti deťom 2015

Regionálne osvetové stredisko a Mestské kultúrne stredisko v Komárne si Vás dovoľujú osloviť pri príležitosti organizovania prehliadky detských speváckych zborov mesta Komárno – „Deti deťom“. Prehliadka Deti deťom sa uskutoční 16. apríla 2015 (štvrtok) v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Cieľom prehliadky Deti deťom je podpora tradícií zborového spevu. Podujatia sa zúčastnia detské spevácke zbory, ktoré pôsobia v meste Komárno. Poslaním prehliadky je prehlbovať vzťah k hudbe, jej krásam a tradíciám. Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 26.03.2015.

Značky:

Detaily podujatia

16. apríla 2015 0:00
16. apríla 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");