Táto udalosť je už neaktuálna

Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravili pre vejernosť XVI. ročník Osláv štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v Kolárove, ktorý sa uskutočnil 5. júla 2016.

 

     

Detaily podujatia

5. júla 2016 0:00
5. júla 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");