Táto udalosť je už neaktuálna

Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove a Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravili 5.7.2015 Oslavy štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v Kolárove.

Program

15.00 – Oficiálna časť s kladením vencov k pamätníku Cyrila a Metoda, Ekumenické bohoslužby v parku sv. Rozálie

16.30 – Slávnostný program – Spevácke zbory Úsmev a Harmónia, FS Matičiarik a Zámčan z Nových Zámkov

18.00 – Recepcia s občerstvením v rotunde MsKS v Kolárove

Detaily podujatia

5. júla 2015 0:00
5. júla 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");