Táto udalosť je už neaktuálna

Comorrasax

Aj v roku 2022 pokračujeme s krúžkom komornej hry na saxofónoch pod názvom Comorrasax. Tento rok sa budeme venovať najmä klasickej hudbe v aranžmánoch pre saxofónové trio a kvarteto. Zameriame sa na vypracovanie repertoáru, s ktorým plánujeme vystupovať a zároveň propagovať našu činnosť na kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných ROS alebo mestom Komárno.

Spoločným hraním narastá zodpovednosť a zvyšuje sa hráčska úroveň amatérskych hudobníkov. Metodický prístup a pravidelné stretnutia pomáhajú dosiahnuť lepšiu interakciu medzi hráčmi, čo sa odzrkadlí v umeleckom prejave. Vypracované skladby nahrávame pre spätnú analýzu a zdokonalenie súhry. Skladby spracujeme do videoklipu, ktorý zverejníme na internetových platformách ROS v Komárne. Touto aktivitou propagujeme hru na dychové nástroje a vzbudzujeme záujem o tento druh činnosti aj u širokej verejnosti.

Stretnutia sa konajú raz týždenne v priestoroch ROS v Komárne, alebo online.

Podmienkou je vlastný hudobný nástroj!

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

7. decembra 2022 17:00
12. decembra 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");