Platnosť podujatia uplynula

ComorraSax

Regionálne osvetové stredisko pripravuje krúžok komornej hry na saxofóne pre začínajúcich, ale aj pokročilých hráčov. Okrem aranžmánov z klasickej hudby sa interpretujú aj žánre ako Jazz a Swing. Dôraz sa kladie najmä na spôsob hudobného prejavu, dynamiku a presnosť v súhre. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššie kvality a prehĺbiť lásku ku komornej hre. Spoločné hranie zároveň posilňuje kolektívneho ducha a tímovú prácu.

Termíny 24.2., 23.3., 20.4., 18.5., 15.6.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

23. marca 2020 15:00
23. marca 2020 17:00