Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 22. marca 2017 okresnú súťaž moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa konala v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno. COM-DANCE je v histórii Komárna prvou okresnou súťažou moderného a módneho tanca pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Amatérskym tanečníkom pôsobiacim v okrese Komárno poskytuje príležitosť a priestor na porovnanie umeleckej a technickej úrovne jednotlivých súťažiacich. Cieľom podujatia bolo nielen podporiť, prehlbovať a rozvíjať talenty, ale aj vyhľadávať, odkrývať a napomáhať ich odbornému rastu.

 

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola súťažného festivalu moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč, ktorý sa bude konať 2. 5. 2017 a jeho organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Podujatie bolo realizované s finančným prispením Mesta Komárno.

Výsledky

Fotogaléria 1

Fotogaléria 2

Značky:

Detaily podujatia

22. marca 2017 0:00
22. marca 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");