Táto udalosť je už neaktuálna

5. ročník COM-DANCE – Vyhodnotenie

Báseň, v ktorej každý pohyb je slovom,

komunikácia medzi telom a dušou vyjadrujúca to, na čo slová nestačia. To je tanec. Nemožno ho zapísať, uchopiť nijako inak ako vo chvíli pozerania. Moderný tanec je forma divadelného tanca a dokáže ulahodiť očiam aj srdcu.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne na 5. ročníku COM-DANCE – okresnej postupovej súťaže moderného a módneho tanca vytvorilo 6. marca 2020  priestor na vyjadrenie citov, nálady, obsahu deja zobrazeného skutočným umeleckým pohybom nielen pre divákov, ale hlavne pre amatérskych tanečníkov pôsobiacich v našom okrese.

Školy, škôlky, tanečné skupiny, kolektívy aj sólisti moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktoré sa pravidelne zúčastňujú súťaže, si tak v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho opäť mali možnosť porovnať umeleckú a technickú úroveň, ktorá je výsledkom celoročného snaženia tanečníkov a choreografov.

Tento rok sa na pódiu predstavilo 60 neprofesionálnych tanečníkov. Silu prežitku u diváka závislej na presvedčivosti výkonov neprofesionálnych tanečníkov hodnotila trojčlenná odborná porota, pozostávajúca z pedagógov základných umeleckých škôl a tanečného konzervatória v Bratislave v zložení: predseda poroty – Bibiána Lanczová, členovia poroty – Andrea Hodeková, Tomáš Duras.

A tak z podujatia, ktoré realizovalo ROS v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Béni Egressyho, 6 víťazov okresného kola postupuje na krajskú súťaž Tanečný kolotoč do Nitry, kde budú mať možnosť porovnať si svoje choreografie s tanečníkmi z celého Nitrianskeho kraja. 5. ročník COM-DANCE sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Výsledková listina

Deti I./Scénické a show choreografie – veľké choreografie
Umiestnenie Sólista/Tanečná skupina Choreografia
1. miesto s postupom Sýkorky Tanec v ľadovom kráľovstve

 

Deti II./Open choreografie – malé choreografie

Umiestnenie Sólista/Tanečná skupina Choreografia
3. miesto Yasmin Hamadová/Avant o.z. Soul

 

Juniori/Scénické a show choreografie – malé choreografie

Umiestnenie Sólista/Tanečná skupina Choreografia
1. miesto s postupom Nóra Bugárová/Športový klub Gymnázium H.Selyho, Komárno Escape (Únik)

 

Juniori/ Scénické a show choreografie – veľké choreografie

Umiestnenie Sólista/Tanečná skupina Choreografia
1. miesto s postupom Glamour Dance Zrodenie Fénixa

 

Juniori/Tance iných národov – malé choreografie

Umiestnenie Sólista/Tanečná skupina Choreografia
1. miesto s postupom SofiBende Dance Kubánska pouličná salsa

 

Juniori//Mažoretky a cheer dance – veľké choreografie

Umiestnenie Sólista/Tanečná skupina Choreografia
3. miesto Zafír (Kartai Adél Dance Club) Steps to the Sky

 

Mládež/hip-hop a break dance – malé choreografie

Umiestnenie Sólista/Tanečná skupina Choreografia
1. miesto s postupom Michaela Lenárthová/Junior Club Komárno Do you love … dance?

 

 

 

Dospelí/Open choreografie – malé choreografie

Umiestnenie Sólista/Tanečná skupina Choreografia
3. miesto Mgr. Erika Vizváryová Cesta Vetra

 

Dospelí/ Open choreografie – veľké choreografie

Umiestnenie Sólista/Tanečná skupina Choreografia
1. miesto s postupom Fürge lábak Nem csak a húszéveseké a világ

 

 


5. ročník COM-DANCE – Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 5. ročník COM-DANCE – okresnú súťaž moderného a módneho tanca, ktorá je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca Deň tanca 2020.

Súťaž je určená pre všetky kluby, skupiny, krúžky, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS a pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Cieľom je motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy a sólistov  ako aj choreografov k tvorivej práci. Podujatie umožní konfrontáciu činorodých prístupov práce jednotlivých kolektívov a choreografov, metodicky usmerní a pomôže vedúcim a súťažiacim formou rozborového semináru.

 

Tanečné kategórie:

1. Disco choreografie – choreografie, v ktorých dominuje disco tanečný štýl.

2. Hip-hop a break dance choreografie – choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly hip-hop,

break dance, a pod..

3. Scénické a show choreografie – Choreografie vychádzajúce z tanečných techník: modern dance,

balet , jazz dance. Tanečná produkcia s jasne definovanou témou, muzikálový tanec, tanečné epizódy, scénky. Choreografie revuálneho typu – kabaret, revue, paródia… Môže byť použitý akýkoľvek tanečný štýl.

4. Open choreografie – choreografie, v ktorých môže byť použitý akýkoľvek štýl, kombinácia

viacerých tanečných štýlov.

5. Tance iných národov – patria sem všetky tance iných národov – národné tance ako napr. rómsky,

írsky, Country, Latino a pod..

6. Mažoretky a cheer dance – všetky choreografie tanečných ukážok mažoretiek a roztlieskavačiek.

 

Doporučená dĺžka choreografií v jednotlivých tanečných kategóriách do 4 minút.

 

Súťažné kategórie:

I.  kategória – deti I. vo veku do 6 rokov (MŠ)

II.  kategória – deti II. vo veku 6 – 10 rokov (1. stupeň ZŠ)

III. kategória – juniori vo veku 10 – 15 rokov (2. stupeň ZŠ)

IV. kategória  – mládež vo veku 15 – 20 rokov

V. kategória  – dospelí nad 20 rokov a seniori nad 50 rokov

 

Termín konania 5. ročníka COM-DANCE: 06. marca 2020

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Hradná 1, Komárno

Prezentácia a priestorové skúšky súťažiacich sú plánované od 8.00 hod., presný časový harmonogram však bude upravený podľa počtu prihlásených choreografií a v dostatočnom časovom predstihu zaslaný súťažiacim.

 

Prihlášku je potrebné spolu s hudobnou nahrávkou vo formáte MP3 zaslať do 21. februára 2020 na e-mail: tamara.batorova@ros-komarno.sk, alebo osobne doručiť na adresu: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno.

 

Propozície

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

6. marca 2020 8:00
6. marca 2020 15:00
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Hradná, Komárno
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");