Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo mestskú súťaž moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa konala 18. júna 2016 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno.

COM-DANCE je v histórii Komárna prvou mestskou súťažou moderného a módneho tanca pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Naším zámerom bolo poskytnúť amatérskym tanečníkom pôsobiacim v meste Komárno príležitosť a priestor na porovnanie umeleckej a technickej úrovne jednotlivých súťažiacich. Cieľom podujatia bolo nielen podporiť, prehlbovať a rozvíjať talenty, ale aj vyhľadávať, odkrývať a napomáhať ich odbornému rastu.

 

Časový harmonogram

8.00 –   8.30  Prezentácia

8.30 – 10.00  Priestorové skúšky

10.00 – 12.00  Súťažná prehliadka

12.00 – 12.30  Prestávka, zasadnutie poroty

12.30 – 13.00  Vyhodnotenie súťaže

13.00 – 14.00  Rozborový seminár

 

Výsledková listina

Fotogaléria

Viac fotografií si môžete pozrieť na našej oficiálnej Facebook stránke

Značky:

Detaily podujatia

18. júna 2016 0:00
18. júna 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");