Táto udalosť je už neaktuálna

Cineama 2024 – regionálne kolo

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom vás 16. mája 2024 o 17:00 srdečne pozýva do Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár, Komárom (Eötvösova ul. 35) na verejné premietanie prihlásených filmov regionálneho kola 32. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2024.

Súčasťou podujatia bude oceňovanie najlepších amatérskych filmárov okresu Komárno, rozborový seminár a workshop Tvorba krátkej reportáže so Zoltánom Pézmanom.

Tešíme sa na stretnutie!

Finančne podporil

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

16. mája 2024 17:00
17. mája 2024 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");