Táto udalosť je už neaktuálna

Cineama 2024 – regionálna súťaž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom po roku opäť pripravuje regionálne kolo 32. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2024.

Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do súťaže vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra.

Uzávierka odovzdávania prác je 3. máj 2024

Vyhodnotenie a premietanie súťažných snímok sa bude konať 16. mája 2024, 17: 00  v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár, Komárom, Eötvösova ul. 2946/35, Komárno.

Všetky ostatné dôležité podmienky a požiadavky nájdete v priložených propozíciách.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Finančne podporil

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

3. mája 2024 10:27
12. mája 2024 10:28
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");