Táto udalosť je už neaktuálna

Keď sa kino naplní do posledného miesta

Je skvelý pocit po dvoch rokoch opatrení vidieť plnú kinosálu. Výbornou príležitosťou ako eliminovať deficit umenia v našich životoch bolo aj zorganizovanie jubilejného 30. ročníka krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2022 v komárňanskom Kine Tatra 21. júna 2022.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo toto podujatie už po šiestykrát aj vďaka hlavnému partnerovi Fondu na podporu umenia, ktorý prehliadku finančne z verejných zdrojov podporil. Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže CINEAMA je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry slovenskej republiky.

Amatérski filmári nám ponúkli širokú paletu filmov: 1 animovaný, 3 hrané filmy, 4 experimenty a videoklipy, 3 dokumentárne filmy a publicistiku z celého Nitrianskeho kraja. Odborná porota v zložení: predseda Anton Szomolányi kameraman, režisér, vysokoškolský pedagóg; Vladislava Sárkány dokumentaristka; a rodáčka z Komárna Adela Mojžišová, herečka udelila 5 cien a 6 čestných uznaní.  Autori, ktorí získali v súťaži cenu postupujú do predvýberu celoštátnej súťaže, ktorá sa bude konať v Bardejovských kúpeľoch 16. – 18. 9 2022.

Neoddeliteľnou súčasťou Cineamy je aj vzdelávacia časť. Tento rok sme sa zamerali na úlohu hudby vo filme. Lektor Štefan Haládik vo workshope s názvom Vypočuj si nemý film porozprával o dejinách a rozvoji kinematografie, spôsobe ozvučovania nemých filmov a vplyve hudby na filmového diváka. Záver workshopu patril nemému filmu s hudbou autenticky hranou na živo.

Pevne veríme, že aj tento rok Cineama poskytla možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie nových nádejných filmových tvorcov z nášho regiónu. V rámci vzdelávacej časti prispela k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí v oblasti umeleckej tvorby a procesu technického spracovania filmových diel.

Oceneným srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

 

I. veková skupina: autori do 16 rokov

b. kategória: Hraný film

CENA / CENA riaditeľky ROS v Komárne –  TVT film / Nočná mora / KN

Čestné uznanie – Patrik Küttschreutter / Poklad / NR

c. kategória: dokumentárny film a publicistika

Čestné uznanie – ZŠ Jána Amosa Komenského v Komárne / Rozpínajme horizonty – atlas momentov / KN

 

II. veková skupina: autori do 21 rokov

c. kategória: dokument a publicistika

Čestné uznanie – TTV pri SPŠ KN / Quo vadis, priemyslovka? / KN

d. kategória: experiment a videoklip

CENA – Bronislava Trcková / Selflove / LV,

CENA – Laura Sváková / Skrytá identita / LV

Čestné uznanie –  Karin Frajková / Colorful liquid / LV

Čestné uznanie – Edita Tricková / Strom / LV

 

III. veková skupina: autori nad 21 rokov

a. kategória: animovaný film

CENA – Jakub Chochula, Ján Feckanič / Zlodeji koní II. / NR

b. kategória: hraný film

CENA – KEKS production / Projekt: Čierna ovca / NR

c. kategória: dokumentárny film

Čestné uznanie – Dávid Hurec, Boris Beláni / Šťastné a veselé z Čajkova / LV

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

22. júna 2022 16:08
30. júna 2022 16:08
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");