Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne po roku opäť pripravuje postupovú súťaž a prehliadku amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021.

Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do okresného kola súťaže vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

 

Súťažné kategórie

I. veková skupina: autori do 16 rokov

a. kategória: animovaný film

b. kategória: hraný film

c. kategória: dokumentárny film a publicistika

d. kategória: experiment a videoklip

 

II. veková skupina: autori do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

a. kategória: animovaný film

b. kategória: hraný film

c. kategória: dokumentárny film a publicistika

d. kategória: experiment a videoklip

 

III. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

a. kategória: animovaný film

b. kategória: hraný film

c. kategória: publicistika

d. kategória: dokumentárny film

e. kategória: experiment a videoklip

 

IV. bez určenia veku (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

a. kategória: minútový film

 

Súťažné podmienky

·         Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela. Dielo nesmie byť staršie ako 3 roky.

·          Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorského audiovizuálneho diela.

·         Odporúčaná dĺžka prihlasovaného diela je 1 až 20 minút. V prípade prekročenia odporúčanej dĺžky si vyhlasovateľ a organizátori vyhradzujú právo udeliť výnimku, ak dielo zodpovedá umeleckým a technickým kritériám a prekročenie má svoje umelecké opodstatnenie. Dĺžka súťažného diela vrátane úvodných a záverečných titulkov však nesmie prekročiť 30 minút a dĺžka minútového filmu vrátane úvodných a záverečných titulkov nesmie prekročiť 60 sekúnd.

·         Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na predošlých ročníkoch súťaže CINEAMA.

·         Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým filmovým dielom.

·         Vyhlasovateľ a organizátori si vyhradzujú právo vyradiť so súťaže diela, ktoré zasahujú do ľudskej dôstojnosti, vyzývajú na násilie, šíria hoaxy a predsudky alebo iným spôsobom popierajú hodnoty ľudskosti a humanizmu.

·         Diela s cudzojazyčnými dialógmi musia obsahovať slovenské titulky vložené do obrazu.

·         Ak autor zasiela film na fyzickom nosiči, je povinný čitateľne ho označiť (autor/i a názov filmu).

 

Technické podmienky

·         Frame-rate: 25 fps (odporúčané), 30 fps.

·         Zvuk: 2.0 (odporúčané), 5.1.

·         Audio kodek: MP3, AAC, WAV, AIFF.

·         Rozlíšenie: full HD (odporúčané), HD, SD.

·         Video kodek: H264 (odporúčané), MPEG-4, MPEG-2.

·         Kontajner: MP4, MOV, MKV.

·         Distribúcia: link (WeTransfer, Uschovna, MyAirBridge, Google Drive), fyzický nosič (USB kľúč, USB pevný disk).

·         Každé dielo musí byť dodané ako samostatný videosúbor a obsahovať záverečné titulky s menoslovom, funkciami tvorcov a vročením diela.

 

Termíny

Uzávierka odovzdávania prác:  21. máj 2021

Hodnotenie prihlásených diel porotou: 29. jún 2021

 

Slávnostné vyhodnotenie a premietanie súťažných snímkov sa bude konať v rámci krajskej súťaže v komárňanskom kine TATRA 29. júna 2021. Veríme, že nám to epidemiologická situácia dovolí.

 

Všetky ostatné dôležité podmienky a požiadavky nájdete v priložených propozíciách.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

2. mája 2021 9:00
31. mája 2021 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");