Platnosť podujatia uplynula

CINEAMA 2020

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje okresné kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020.

Súťažiaci sa môže prihlásiť do skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku filmu.  Film nesmie byť starší ako 3 roky. Odporúčaný časový limit pre jednotlivé filmové diela je od 1 do 20 minút.

 

Súťažné kategórie

I. veková skupina: autori do 16 rokov

a. kategória: animovaný film
b. kategória: hraný film
c. kategória: reportáž a dokument
d. kategória: experiment a videoklip
e. kategória: minútový film

 

II. veková skupina: autori do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

a. kategória: animovaný film
b. kategória: hraný film
c. kategória: reportáž a dokument
d. kategória: experiment a videoklip
e. kategória: minútový film

 

III. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

a. kategória: animovaný film
b. kategória: hraný film
c. kategória: reportáž
d. kategória: dokument
e. kategória: experiment
f. kategória: videoklip
g. kategória: minútový film

Dôležité termíny:

Uzávierka odovzdávania prác:  20. marec 2020

Verejné premietanie a vyhodnotenie : 23 apríl 2020 o 10 00 hod. Kino TATRA

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami.

 

Do súťaže sa prihlasuje už len ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/ v sekcii Súťaže a prehliadky – Cineama – Chcem sa prihlásiť – Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

20. marca 2020 9:00
23. apríla 2020 16:00
Kino Tatra, Župná, Komárno, Slovensko