Prečo je CINEAMA pre našu spoločnosť dôležitá

Film už od jeho vzniku fascinoval nielen deti, ale každého, kto tieto pohyblivé obrázky vzhliadol. Od púťovej atrakcie sa až neuveriteľne rýchlo pretransformoval na plnohodnotné umenie.

Každý z nás, ktorých jeho čaro opantalo, sa vďaka nemu stal rozprávačom a dostal tak príležitosť zachytiť svet vlastnou optikou. Málokto si uvedomuje, že pri umení naozaj nejde o to, či ho tvorí amatér alebo profesionál. Každý z nás nesie v srdci odkaz, myšlienku, atmosféru alebo príbeh, ktorý potrebuje odovzdať ďalej. Prečo je teda podľa mňa CINEAMA a iné súťaže amatérskej tvorby pre našu spoločnosť také dôležité? Lebo umenie, múzy a ľudská potreba rozprávať príbeh, nie sú výsostným právom profesionálov. Veľmi si vážim každého, kto toto volanie svojho srdca vypočul a vystúpil z radov pasívnych konzumentov. Nič nie je fascinujúcejšie než sledovať, ako sa niekomu rozžiaria oči, keď obyčajné svetlo dopadajúce na plátno, mení predstavy na skutočnosť. (Mgr. art Stanislav Králik, člen odbornej poroty a lektor workshopu podujatia)

Práve toto je typ tvorby, ktorá sa premietala v príjemných priestoroch Kina Tatra v Komárne 24. apríla 2019 na krajskej súťaži CINEAMA 2019. Hlavným organizátorom podujatia bolo Regionálne osvetové stredisko v Komárne. Hlavným partnerom, ktorý súťaž z verejných zdrojov podporil, bol Fond na podporu umenia a jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Cineama je súťažou už 27 rokov a v žiadnej súťaži nesmie chýbať odborná porota, ktorá si v tento deň „posvietila“ na prihlásené snímky. Najťažšiu a najdôležitejšiu úlohu predsedu poroty zobral na svoje plecia Ladislav Munk, režisér, kameraman, spolupracovník RTVS, člen poradného zboru pri Národnom osvetovom centre v Bratislave (PZ NOC). Ďalšími členmi boli, Drahu Dobrovicsová, redaktorka TV JOJ a tiež Komárňanskej televízie,  Anton Szomolányi kameraman, režisér, vysokoškolský pedagóg, člen PZ NOC, Peter Valica, kameraman a spolupracovník RTVS a Stanislav Králik, dokumentarista, režisér, spolupracovník RTVS. Počas viac ako dvojhodinového premietacieho maratónu sme videli 2 animované filmy, 5 hraných filmov, 2 dokumenty, 5 experimentov a 1 videoklip z celého Nitrianskeho kraja.

Odborná porota udelila 3 prvé, 5 druhých, 3 tretie miesta, 3 čestné uznania a jednu cenu za námet. Všetky prihlásené snímky tiež postúpili do predvýberu celoštátnej súťaže, na ktorú vás srdečne všetkých pozývame. Bude sa konať 7. – 9. júna 2019 v Nitre. Oceneným srdečne gratulujeme a prajeme do celoštátnej súťaže veľa šťastia!

Odborná porota, po vážnych debatách, dospela k nasledovným výsledkom:

I. skupina: autori do 16 rokov

1. miesto – Mária Sárkányová – Vianočná Pohodička /Hraný film/

2. miesto  – Natália Mládeneková – Šikana    /Hraný film/

Čestné uznanie – Matej Paulík – The Hours   /Videoklip/

 

II. skupina: autori do 21 rokov

1. miesto – Natália Angletová – Dokonalosť   /Experiment/

2. miesto – Lucia Hudecová – Čas /Experiment/

2. miesto – Andrej Ligač – Nádych výdych /Experiment/

3. miesto –  Sabína Sudinová  – Light of my life /Experiment/

3. miesto – Dávid Žuža – Jeden ako druhý /Experiment/

1. miesto – Matej Horský – Arnold /Animovaný film/

2. miesto – Martina Kukučková – SSUŠD /Animovaný film/

3. miesto – Erika Kolláriková – Čierna zrada  /Hraný film/

Čestné uznanie – Peter Bogár – Stredoškolák /Hraný film/

Cena za námet – Roland Rásó – K P J  /Dokument/

Čestné uznanie – Martin Kecskés – Life of Scoutmaster /Dokument/

 

III. skupina: autori od 21 rokov

2. miesto – Jakub Chochula – Z cesty  /Hraný film/

 

Súčasťou súťaže bola aj vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel. Tento rok sme pripravili pre účastníkov workshop na tému Filmovať je ľahké s lektorom Stanislavom Králikom. Má ukončenú Akadémiu umení v Banskej Bystrici na Katedre dokumentárnej filmovej tvorby. Prevažne pracuje v autorskej dvojici s Růženou Rausovou a ich krátke dokumentárne filmy vyhrali ceny na festivaloch v Českej republike, Maďarsku, Portugalsku, Srbsku a na Slovensku. V súčasnosti pracuje ako umelec v slobodnom povolaní (režisér, zvukár, strihač, motion graphic designer) a externý režisér krátkych dokumentov pre RTVS. Skúsenosti si dopĺňa aj ako pedagóg na Gymnáziu Ľ. J. Šuleka v Komárne a lektor literárno-dramatického seminára Píšeš? Píšem! v Srbsku.

Celoštátna súťaž, na ktorú váš srdečne všetkých pozývame, sa bude konať 7. – 9. júna 2019 v Nitre. Oceneným srdečne gratulujeme a do celoštátnej súťaže prajeme veľa šťastia!

Foto Majo Bendík

Foto Pavol Sedliak

 

 

Pozvánka na verejné premietanie – 24.4.2019

Všetkých milovníkov amatérskeho filmu radi privítame 24.4.2019 o 10:00 v komárňanskom kine Tatra na verejnom premietaní prihlásených príspevkov do súťaže CINEAMA 2019.  Predstavíme vám tvorbu amatérskych filmárov Nitrianskeho kraja.

Odborná porota si v tento deň „posvieti“ na všetky filmové príspevky a vyhlási najlepších tvorcov.

Súčasťou podujatia bude aj workshop pod názvom Filmovať je ľahké (vyhnime sa chybám) s lektorom Stanislavom Králikom, spolupracovníkom RTVS. Je tiež autorom dokumentov Zhrdzavené mesto, Feledi a mnohých iných.

Vstup voľný!

 

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia

 

 

 

CINEAMA 2019 – vyhlásenie okresnej súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych filmárov okresu Komárno súťažnú prehliadku amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019.

Uzávierka odovzdania prác do súťaže je stanovená na 15. marca 2019.

Všetkých milovníkov amatérskeho filmu pozývame v rámci Komárňanských dní, 24. apríla 2019 o 10.00, do kina TATRA v Komárne na verejné premietanie prihlásených filmov. Odborná porota si v tento deň „posvieti“ na všetky filmové príspevky a vyhlási najlepších.

 

Prihlásiť do súťaže sa môžete na stránke Národného osvetového centra v Bratislave

Značky:
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");