Táto udalosť je už neaktuálna

CINEAMA 2018  – Celoštátna súťaž

V Mlyny Cinemas sa 8.-10. júna 2018 pod taktovkou Krajského osvetového strediska v Nitre  konal 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby.

Filmový maratón pozostával z 97 súťažných filmov od 145 autorov z 8 krajov Slovenska.  Počas dvoch dní bolo odprezentovaných v 3 vekových kategóriách 26 animovaných, 27 hraných, 7 reportážnych, 15 dokumentárnych, 9 experimentálnych, 8 videoklipov a 5 minútových snímok. Obohatením  boli i nesúťažné filmy z Čiech a zo svetového festivalu UNICA.

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: predseda doc. Mgr. Anton Szomolányi, Art.D., Mgr. art. Dušan Bustin, Dr.hab. Jadwiga Hučková, Mgr. Tomáš Hučko, Art.D, Mgr. Michal Vrbňák udelila 1 Hlavnú  cenu, ktorú získal autor z Nitry Jakub Chochula. V  jednotlivých vekových i žánrových kategóriách udelili ceny a čestné uznania. Spolu až 32 cien a 24 čestných uznaní.

Okres Komárno reprezentovali dva hrané filmy

Škola – základ života – Roland Rásó – TTV pri SPŠ Komárno (KN)

Pevnosť – Filip Davin, Matúš Bolemant, Arnold Patus (KN) 

 

Výsledky celoštátnej súťaže

 

CINEAMA 2018  – Krajská súťaž

Čo je amatérsky film? Je jedno, či hovoríme o filmovej alebo video tvorbe, vždy je to audiovizuálna tvorba, ktorú autor nevyrába za účelom zisku. Nakrúca pre svoju radosť alebo potešenie iných. Tiež stojí za zmienku, že nezáleží na tom, či používa svoju domácu videotechniku (mobil, tablet, videokamera…), alebo si za svoje, či sponzorské peniaze, zapožičia profesionálnu techniku. Výsledkom je však vždy záznam, ktorý nie je určený na komerčné využitie.

Presne toto je typ tvorby, ktorá sa premietala v príjemných priestoroch Kina Tatra v Komárne 24. apríla 2018 na krajskej súťaži CINEAMA 2018. Hlavným organizátorom podujatia bolo Regionálne osvetové stredisko v Komárne. Hlavným partnerom, ktorý súťaž z verejných zdrojov podporil, bol Fond na podporu umenia a jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Keďže je Cineama súťaž, nesmela chýbať ani odborná porota, ktorá si v tento deň „posvietila“ na prihlásené snímky. Najťažšiu a najdôležitejšiu úlohu predsedu poroty zobral na svoje plecia Doc. Anton Szomolányi, ArtD., kameraman, režisér, vysokoškolský pedagóg, člen poradného zboru pri Národnom osvetovom centre v Bratislave (PZ NOC). Ďalšími členmi boli Mgr. Ladislav Munk, režisér, kameraman, spolupracovník RTVS, člen PZ NOC, Drahu Dobrovicsová, redaktorka TV JOJ a tiež Komárňanskej televízie, Peter Valica, kameraman a spolupracovník RTVS a Stanislav Králik, dokumentarista, režisér, spolupracovník RTVS. Počas takmer trojhodinového premietacieho maratónu sme videli 2 animované filmy, 1 reportáž, 4 hrané filmy, 3 dokumenty, 2 experimenty, 1 minútový film a 3 videoklipy z celého Nitrianskeho kraja.

 

Odborná porota, po naozaj vážnych debatách, dospela k nasledovným výsledkom:

I. skupina: autori do 16 rokov

Animovaný film

1. miesto/postup do predvýberu celoštátnej súťaže – Matej Horský, Andrej Ligač (NR) – Vtedy a tam

Hraný film

1. miesto/postup do predvýberu celoštátnej súťaže – Natália Mládeneková (NR) – Christmas ghost

Videoklip

Čestné uznanie – Martin Kecskés (NZ) – Bulgaria

 

II. skupina: autori do 21 rokov

Animovaný film

1. miesto/postup do predvýberu celoštátnej súťaže –  Filip Arpáš (LV) – Vodník

Experiment

3. miesto/postup do predvýberu celoštátnej súťaže – Sabína Sudinová (NR) – Mžiky

Reportáž

1. miesto/postup do predvýberu celoštátnej súťaže – Marko Krajmer (NR) – Madrid 2018

Dokument

1. miesto/postup do predvýberu celoštátnej súťaže – Radovan Hradil (NR) – Spomeň si, prečo si začal

Videoklip

1. miesto/postup do predvýberu celoštátnej súťaže – Daniel Andel (NR) –  P. A. T. FAKE LOVE

Minútový film

Čestné uznanie – Eliška Holáková (NR) – # Couplegoals

Hraný film

2. miesto/postup do predvýberu celoštátnej súťaže – Roland Rásó – TTV pri SPŠ Komárno (KN)  – Škola – základ života

2. miesto/postup do predvýberu celoštátnej súťaže – Filip Davin, Matúš Bolemant, Arnold Patus (KN) – Pevnosť

 

III. skupina: autori od 21 rokov

Hraný film

HLAVNÁ CENA/postup do predvýberu celoštátnej súťaže – Jakub Chochula, Valentín Kazaňák  – Tím tvorivej skupiny autorov KEKS (NR) – 1499

Videoklip

1. miesto/postup do predvýberu celoštátnej súťaže – Jakub Chochula (NR) – Blabla – Chacha

Experiment

Čestné uznanie – Mária Nikelová (NR) – Démon v nás

 

Súčasťou súťaže bola aj vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel. Tento rok sme pripravili pre účastníkov workshop na tému Minisérie – televízia verzus internet s lektorom Stanislavom Králikom, ktorý je autorom dokumentov Zhrdzavené mesto, Feledi a mnohých iných. Absolvent banskobystrickej Akadémie umení, laureát prestížneho ocenenia študentskej osobnosti akademického roka 2013/2014 v kategórii umenie.

Celoštátna súťaž, na ktorú váš srdečne všetkých pozývame, sa bude konať 8. – 9. júna 2018 v MLYNY CINEMAS, Galéria MLYNY v Nitre. Oceneným srdečne gratulujeme a postupujúcim autorom prajeme do celoštátnej súťaže veľa šťastia!

 

 

Pozvánka na verejné premietanie

Všetkých milovníkov amatérskeho filmu radi privítame 24.4.2018 o 10:00 v komárňanskom kine Tatra na verejnom premietaní prihlásených príspevkov do súťaže CINEAMA 2018.  Predstavíme vám tvorbu amatérskych filmárov  Nitrianskeho kraja.

Odborná porota si v tento deň „posvieti“ na všetky filmové príspevky a vyhlási najlepších tvorcov.

Súčasťou podujatia bude aj workshop na tému Minisérie – televízia verzus internet s lektorom Stanislavom Králikom,

spolupracovníkom RTVS. Je tiež autorom dokumentov Zhrdzavené mesto, Feledi a mnohých iných. Absolvent banskobystrickej Akadémie umení, laureát prestížneho ocenenia študentskej osobnosti akademického roka 2013/2014 v kategórii umenie.

Vstup voľný!

 

Predbežný program podujatia:

10:00 – Otvorenie súťaže CINEAMA 2018

10:10 – Premietanie súťažných príspevkov – I. blok

10:40 – Prestávka

10:50 – Premietanie súťažných príspevkov – II. blok

11:20 – Prestávka

11:30 – Premietanie súťažných príspevkov – III. blok

12:00 – Prestávka

12:10 – Workshop Minisérie – televízia verzus internet, lektor – Stanislav Králik

13:10 – Rozborový seminár

14:15 – Slávnostné vyhodnotenie súťaže

 

CINEAMA 2018 – vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych filmárov okresu Komárno súťažnú prehliadku amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2018.

Uzávierka odovzdania prác do súťaže je stanovená na 16. marca 2018.

Všetkých milovníkov amatérskeho filmu pozývame v rámci Komárňanských dní 24. apríla 2018 o 10.00 do kina TATRA v Komárne na verejné premietanie prihlásených filmov. Odborná porota si v tento deň „posvieti“ na všetky filmové príspevky a vyhlási najlepších.

Súčasťou podujatia bude aj workshop na tému Minisérie – televízia verzus internet s lektorom Stanislavom Králikom spolupracovníkom RTVS. Je tiež autorom dokumentov Zhrdzavené mesto, Feledi a mnohých iných. Absolvent banskobystrickej Akadémie umení, laureát prestížneho ocenenia študentskej osobnosti akademického roka 2013/2014 v kategórii umenie.

 

 

Predbežný program podujatia:

10:00 – slávnostné otvorenie podujatia a premietanie prvého bloku filmov (I. Skupina A – autori do 16 rokov)

10min. prestávka

11:00 – premietanie druhého bloku filmov (II. Skupina B – Autori do 21 rokov)

10min. prestávka

12:00 – premietanie tretieho bloku filmov (III. Skupina C – Autori od 21 rokov)

10min. prestávka

13:30 workshop na tému Minisérie – televízia verzus internet s lektorom Stanislavom Králikom

14:30 – slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien oceneným

15:00 – ukončenie podujatia

 

Z verejných zdrojov podujatie podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

Značky:

Detaily podujatia

24. apríla 2018 0:00
24. apríla 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");