Táto udalosť je už neaktuálna

4. jún 2016 – celoštátna súťaž

Krajské osvetové stredisko v Nitre hostilo v MLYNY CINEMAS 3. – 5. júna milovníkov amatérskeho filmu na 24. celoštátnej postupovej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2016.

Návštevníci videli až 87 najlepších filmov. V 576 minútovom maratóne malo zastúpenie 14 dokumentov, 9 reportáží, 20 hraných, 20 animovaných filmov, 7 experimentov, 12 videoklipov a 5 minútových filmov.

Do kresiel porotcov celoštátneho kola zasadli vysokoškolský pedagóg, kameraman doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Mgr. Ladislav Munk, režisér a scenárista, Mgr. Michal Vrbňák profesionálny strihač RTVS, Ing. Milan Frišo, kameraman RTVS a Mgr. art. Maxim Melnyk, režisér Ukrajinskej štátnej televízie.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 4. júna v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Okres Komárno na tomto podujatí zviditeľnil Gábor Angyal, študent Strednej priemyselnej školy v Komárne, so svojím videoklipom DROP THE GAME, za ktorý získal Čestné uznanie.

 

 

 

21. marec 2016 – krajská súťaž

Súťažiaci zastupujúci náš okres v krajskom kole celoštátnej postupovej súťaži CINEAMA  21. marca 2016 v Nových Zámkoch zožali veľký úspech.

V skupine B – autori od 16 do 21 rokov získal Gábor Angyal 1. miesto za videoklip Drop The Game a Diplom s postupom do celoštátneho kola za videoklip Zakál Dávid 2015 Summer.

Tím školskej TV pri SPŠ v Komárne získal Diplom s postupom do celoštátneho kola za hraný film Goot Time Story.

Všetkým oceneným prajeme veľa úspechov v ďalšom pokračovaní súťaže. Na amatérsky film a jeho celoštátne porovnanie, ktoré pripravuje Krajské osvetové stredisko v Nitre, sa tešíme 3.–5. júna 2016.

 

          

 

4. marec 2016 – okresné kolo

V Mestskej televízii v Komárne sa 3. 3. 2016 stretla odborná porota v zložení Oto Kurucz, Arnold Kren a Ľubica Balková na okresnom kole súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2016. Po premietnutí porota zhodnotila prihlásené diela a udelila nasledovné ceny, ktoré sme 4. 3. 2016 oceneným odovzdali v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Komárne.

Gábor Angyal

Diplom za prácu so strihom a nápadité zvládnutie dynamiky v klipe ZAKÁL DÁVID 2015 SUMMER. Za originálnu skladbu obrazu a prácu so svetlom v klipe DROP THE GAME.

Kolektív študentov SPŠ v Komárne

Diplom za kreatívne spracovanie námetu a nápadité využitie hudby v amatérskom filme GOOD TIME STORY.

Odborná porota vybrala na postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 21. 3. 2016 v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch, všetky tri prihlásené práce.

Oceneným autorom srdečne gratulujeme a prajeme v krajskom kole veľa úspechov!

Pri tejto príležitosti Regionálne osvetové stredisko v Komárne udelilo PaedDr. Marcele Vargovej Ďakovný list za obetavú, tvorivú pedagogickú prácu a aktívnu mimoškolskú činnosť v oblasti amatérskej filmovej tvorby, ktorou prispieva k rozvoju osobnosti mladých ľudí.

 

 

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre všetkých amatérskych filmárov okresu Komárno regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2016.

Uzávierka odovzdania prác do regionálneho kola je  1. marca 2016.

Zasadnutie odbornej poroty a verejné premietanie regionálneho kola sa bude konať 3. – 4. marca 2016 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami a prihláškou.

Súťažné práce podľa zverejnených kritérií treba osobne priniesť alebo zaslať poštou na adresu: Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, P.O.Box 159, 945 01 Komárno.

     

Značky:

Detaily podujatia

3. júna 2016 0:00
5. júna 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");