Táto udalosť je už neaktuálna

5. – 7. jún 2015

Celoštátne kolo Cineama 2015

Po prvýkrát sa  prehliadka spojená so súťažou uskutočnila v Nitre a mesto  žilo tri dni amatérskym filmom. Záštitu nad podujatím prevzali a cenu venovali predseda NSK Milan Belica  a primátor mesta Nitra Jozef Dvonč. Odborným garantom a vyhlasovateľom súťaže bolo Národné osvetové centrum Bratislava, z poverenia Ministerstva  kultúry SR,  organizačným garantom Nitriansky samosprávny kraj a Krajské osvetové stredisko v Nitre,  partnerom podujatia  MLYNY CINEMAS Nitra, kde  sa  filmy premietali.

Okres Komárno na tomto podujatí zastúpil Gábor Angyal študent Strednej priemyselnej školy v Komárne so svojim hraným filmom „Šport nás spája“.

23. marec 2015 – krajské kolo

CINEAMA 2015 – súťažná prehliadka

Súťažiaci zastupujúci náš okres na krajskom kole celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky CINEAMA 2015 dňa 23. marca 2015 v Nových Zámkoch zožali úspech.

V skupine B – autori od 16 do 21 rokov Tím školskej TV pri SPŠ v Komárne získal 2. miesto za svoj Dokument „Ajhľa Vlado“. V tejto istej skupine získal 2. miesto aj Gábor Angyal za hraný film „Šport nás spája“.

V skupine C – autori nad 21 rokov patrí Miroslavovi Hráčkovi 2. miesto za krátky dokument „Festina 24 hodín MTB“, 3. miesto za dokument „Chopok 2014 how the season ends“  a Čestné uznanie za reklamu „Iceland wonderland“.

 

Všetkým oceneným prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole súťaže, ktorého organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre. Na amatérsky film a jeho celoštátne porovnanie sa tešíme 5.–7. júna 2015 v Nitre.

Fotogaléria – autor fotografií: Milan Lampert

4. marec 2015 – okresné kolo

CINEAMA 2015 – súťažná prehliadka

V Mestskej televízii v Komárne sa 4. marca 2014 o 9.30 stretla na regionálnom kole súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2015 odborná porota v zložení Oto Kurucz, Drahu Dobrovicsová a Peter Czékus. Porota po premietnutí zhodnotila prihlásené diela a zhodla sa na tom, že tohtoročná súťaž bola kvalitou na veľmi vysokej úrovni. Výrazný posun k lepšiemu vnímala hlavne pri prácach študentov Strednej priemyselnej školy v Komárne. Štandardne vysokú úroveň svojich diel si drží aj Ing. Miroslav Hráček. Vybrala taktiež aj diela postupujúce do krajského kola, ktoré sa bude konať 23.3.2015 o 15.00 v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch.

Zoznam diel postupujúcich do krajského kola:

Tím školskej TV SPŠ v Komárne – „Ajhľa Vlado“ – (dokument)

Nekonvenčné rozprávanie o literatúre, divadle a umení ako takom.

 

Gábor Angyal – Šport nás spája – (krátky hraný film)

Šport spája všetkých – bez ohľadu  na rasu, farbu pokožky…

 

Miroslav Hráček –

Festina 24 hodín MTB – (dokument)

Krátky dokument z 24 hod. cyklistických pretekov v Belej (Terchová)

Chopok 2014 how the season ends – (dokument)

Krátky dokument  z poslednej lyžovačky na Chopku

Iceland wonderland – (reklama)

Krátka reklama na Island

 

Reportáž Mestskej televízie v Komárne

 

 

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj v roku 2015 organizuje najstaršiu a najprestížnejšiu celoštátnu súťaž  v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku CINEAMA 2015.

 

CINEAMA je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Táto súťaž umožňuje rozvíjať talent i technické danosti účastníkov, mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života.

 

Preto neváhajte a prihláste sa do tejto súťaže, ukážte čo dokážete a možno práve to vám otvorí dvere do sveta filmu a umožní rozšíriť vaše možnosti v mediálnej sfére.

Uzávierka odovzdávania prác: 1. marec 2015

Verejné premietanie prihlásených diel: 4. marec 2015, 16:00 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne

Značky:

Detaily podujatia

5. júna 2015 0:00
7. júna 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");