Platnosť podujatia uplynula

Pre občanov SR a MR má kľúčový význam cezhraničná spolupráca. Slovensko – maďarský prihraničný región je špecifický predovšetkým významnými kontaktmi medzi obyvateľmi v prihraničnom regióne v oblasti kultúry. Regionálne osvetové stredisko v Komárne 16. – 17. mája 2015 v rámci cezhraničnej spolupráce v meste Pápa – Maďarsko participovalo na stretnutí speváckych zborov pod názvom HARMÓNIA BEZ HRANÍC. Cieľom podujatia bola podpora myšlienky cezhraničnej spolupráce medzi speváckymi zbormi. V rámci osláv Turíc a 15. výročia založenia Zmiešaného speváckeho zboru pri Základnej škole Erkela Ferenca v Pápe vystúpil Zmiešaný spevácky zbor Gaudium z Komárna. Stretnutie podporilo myšlienku spolupráce speváckych zborov, bohatosť slovenských i maďarských tradícií v oblasti zborového spevu.

 

Na podujatí sa predstavili:

Spevácko-hudobná základná škola Ferenca Erkela z Pápy „ Zbor spievajúcich rodičov“

Zmiešaný spevácky zbor Gaudium v Komárne

Spevácky zbor dôchodcov z Gyarmatu

Zmiešaný spevácky zbor z obce Mór

Zmiešaný spevácky zbor z obce Rezi

 

Fotogaléria (Viktor Krűger)

Podrobnosti

16. mája 2015 0:00
17. mája 2015 0:00