Táto udalosť je už neaktuálna

Rímsko-katolícky farský úrad sv. Ondreja v spolupráci so Základnou školou J. A. Komenského  a Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravili dňa 28.9.2014 slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015.

Detaily podujatia

28. septembra 2014 0:00
28. septembra 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");