Platnosť podujatia uplynula

Pri príležitosti 40. výročia založenia miešaného speváckeho zboru Concordia udelil Mgr. Erik Kriššák, generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave, Čestné uznanie Istvánovi Stubendekovi za celoživotný prínos v oblasti zborového spevu.

Blahoželáme!

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

15. novembra 2020 12:45
30. novembra 2020 12:45