Táto udalosť je už neaktuálna

Celoštátne AMFO 2021 tentokrát v Martine

MARTIN ako významné centrum Turca je v povedomí slovenskej verejnosti už od polovice 19. storočia známy predovšetkým ako srdce národného a kultúrneho života na Slovensku. Neprekvapí nás, že v Martine natrafíme na početné pamiatky a múzeá, ako napríklad Múzeum slovenskej dediny, Národný cintorín, Turčiansku galériu či sídlo Matice slovenskej.

Svoje zastúpenie tu má aj neprofesionálna kultúra, ktorú zastrešuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine. A práve tu sa v sobotu 11. septembra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie členov odbornej poroty, ktorá hodnotila fotografie z celého Slovenska, nominované z ôsmich krajských súťaží AMFO 2021.
Odborná porota pracovala v zložení:
Predsedníčka: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
Členovia: Mgr. Rudolf Lendel, Mgr. art. Michal Huba, Mgr. art. Zuzana Vajdová, PaedDr. Gabriel Kosmály
Tajomníčka: Mgr. art. Lenka Adamčáková
Do 49.ročníka súťaže AMFO 2021 sa zapojilo celkovo 786 fotografov a fotografiek, pričom do celoštátneho kola ich postúpilo 303.
Odborná porota navrhla vystaviť fotografie od 129 autorov a udeliť 27 cien a 31 čestných uznaní. Vyhodnotenie súťaže sa bude konať piatok 5. 11. 2021 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Okres Komárno úspešne reprezentovali aj naši neprofesionálny fotografi. Eszter Erdélyi z Pribety získala vo vekovej skupine do 15 rokov 2. miesto za fotografie Zabudnutý a Strom a drevo. V kategórii do 25 rokov získal Samuel Janiš zo Zemianskej Olče Čestné uznanie za fotografiu Tušenie. K vystavujúcim autorom v celoštátnej súťaži sa pripojili aj Milan Uhrin (Toskánsko), Dana Rusňáková (Helpless), Marian Kokavec (Na tretej krížnej doprava) a György Urban (Srnka).

Srdečne gratulujeme!

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

26. novembra 2021 18:00
30. novembra 2021 12:35
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");