Táto udalosť je už neaktuálna

Bratia Grimmovci a rozprávková okresná súťaž VII. Kde bolo, tam bolo…

Rozprávkový festival s dlhoročnou tradíciou VII. Kde bolo, tam bolo… podnecuje prezentáciu talentov všetkých detí materských, základných, špeciálnych základných škôl a 8-ročných gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno.  Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou MARIANUM ho usporiadalo 24. októbra 2022 v priestoroch školy. Tohtoročnou témou postupovej súťaže v prednese a vo výtvarnom stvárnení rozprávok, ktorú finančne podporilo aj Mesto Komárno, boli príbehy bratov Grimmovcov. Vo svojej tvorbe sa spisovatelia, súrodenci, usilovali o to, aby ich zbierka oslovila deti a zároveň, aby ich vzdelávala. Tohtoročné podujatie verne reprezentovalo spomenuté úsilie a jeho realizáciou bol naplnený aj cieľ nášho osvetového strediska, aby chránilo, podporovalo a ďalej rozvíjalo maďarskú menšinovú kultúru a jej hodnoty.

V príjemnom prostredí odhalilo 21 rozprávačov svoje vedomosti a schopnosti. Boli obklopení  dielami výtvarných prác navrhnutých na výstavu, ktoré vybrala porota zo 133 doručených diel výtvarnej časti súťaže. Na hodnotení odbornej poroty v zložení Éva Misák, Rózsa Varga, Katalin Vas a Emőke Szilva sa spolupodieľali aj zamestnanci našej organizácie. Tento rok bolo udelených 27 cien a 37 čestných uznaní, nad rámec cien udelených odbornou porotou, získalo jedno výtvarné dielo Cenu riaditeľky ROS KN.

Z roka na rok stúpa záujem o tento rozprávkový festival. Prítomnosť značného množstva nadaného ducha je pre nás nielen veľkým potešením, ale aj dôkazom nevyhnutnosti existencie tejto súťaže a dôvodom jej organizácii aj v budúcnosti. Naďalej budeme pokračovať v línii motivácie, podporovania a zvyšovania vedomostí talentov.

Víťazi z každej kategórie prednesu rozprávok a výtvarníctva, ktorí sa umiestnili na 1., 2., 3. mieste, získali Cenu poroty a Cenu riaditeľky ROS KN si zmerajú sily  na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 18. novembra 2022 na Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia a tvorivosti do budúcna!

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

14. decembra 2022 15:30
15. decembra 2022 10:44
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");