Táto udalosť je už neaktuálna

 BLUESNENIE

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje  vzdelávací workshop pre hudobníkov amatérov, ale aj pokročilých, na ktorom získajú základy improvizácie pri hre na  hudobný podklad v rôznych bluesových formách. Workshop bude prebiehať v priestoroch ROS v Komárne, pravidelne raz mesačne,  od júna do novembra. Účastníci sa zdokonalia v technike hry, nadobudnú nové teoretické vedomosti. Cieľom podujatia je dosiahnuť pri hre s použitím hudobného podkladu schopnosť samostatne improvizovať.

Účastnícky poplatok 5,- EUR/workshop

Lektor – Pavol Litauszki – saxofonista, odborný metodik pre hudbu a spev

Podmienkou je vlastný hudobný nástroj!

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

18. novembra 2021 0:00
30. novembra 2021 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");