Táto udalosť je už neaktuálna

BLUESNENIE

Vzdelávací workshop pre hudobníkov amatérov, ale aj pokročilých pokračuje aj v tomto roku. Je určený hráčom na dychové hudobné nástroje. Cieľom je získať schopnosť samostatnej improvizácie a tú ďalej rozvíjať.

Workshop prebieha v priestoroch ROS v Komárne alebo online pravidelne raz mesačne,  počas celého roka. Účastníci sa zdokonalia v technike hry a nadobudnú nové teoretické vedomosti v oblasti improvizácie. Poslaním podujatia je dosiahnuť pri hre s použitím hudobného podkladu schopnosť samostatne improvizovať a zapojiť sa do živých hudobných formácií.

Podmienkou je vlastný hudobný nástroj!

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

8. decembra 2022 17:00
12. decembra 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");