Táto udalosť je už neaktuálna

Na XXIV. Slovenskom festivale poézie BENIAKOVE CHYNORANY – výberovom kole pre Nitriansky a Trenčiansky kraj, ktorý sa konal 16. novembra 2017 v priestoroch Koncertnej sály Mestského úradu v Topoľčanoch, získala v II. kategórii ocenenie recitátorkaMarína Opálková2. miesto s postupom do celoštátneho kola,ktoré sa uskutoční 1. – 3. decembra 2017 v Chynoranoch.

     

 

Srdečne blahoželáme!

 

 

V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne sa uskutočnilo dňa 6. 11. 2017 okresné výberové kolo XXIV. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany. 

Do krajskej súťaže, ktorá sa bude konať16. novembra 2017v Topoľčanoch postúpili z okresu Komárno štyria recitátori.

Festival prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, ponúka príležitosť recitátorom poézie od 14 rokov interpretovať európskych autorov, objavuje mladé recitátorské talenty.

Súťažné kategórie:

I. kategória  –  recitátori od 14 – 16 rokov ( ročníky 2001 – 2003)

II. kategória  –  recitátori od 17 – 19 rokov (ročníky 2000 – 1998)

III. kategória  –  recitátori od 20 rokov (1997 – )

 

Poznámka: Vekovou hranicou je 1. december 2017,  termín celoslovenského kola súťaže.

 

Uzávierka prihlášok:02. 11. 2017

Značky:

Detaily podujatia

6. novembra 2017 0:00
6. novembra 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");