Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko opäť pozýva neprofesionálnych fotografov na workshop do Komárňanskej pevnosti. Tentokrát chceme amatérskym fotografom umožniť zvečnenie našej najkrajšej pevnosti v kontraste s krásou a nežnosťou baletiek. Budeme si vyberať rôzne priestory, ktoré nám pevnosť ponúka tak, aby sme vyzdvihli krásu balerín aj architektúru pamiatky. Fotenie baletu a tanca je nielen špecifickou oblasťou kreatívneho snaženia fotografov, ale aj neľahkým procesom. Práve preto chceme túto možnosť našim fotografom ponúknuť, aby svoj fotografický život obohatili aj o túto skúsenosť. Je to jedna z mála príležitostí vzdelávania a napredovania amatérskych tvorcov, ktorí inú možnosť výuky popri svojej bežnej práci nemajú.

Workshop sa bude konať 21. augusta 2020 so začiatkom o 9:00 hod.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

21. augusta 2020 13:12
22. augusta 2020 13:12
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");