Táto udalosť je už neaktuálna

Nenechajte si ujsť živý prenos uvedenia novej publikácie ArtKorzó 2010 – 2020 do života

ArtKorzó je výstavný projekt občianskeho združenia KultúrKorzo, ktorý slávi svoju prvú desaťročnicu. Za toto obdobie bolo pod jeho hlavičkou nainštalovaných viac ako 70 výstav, ktoré sa konali v galériách Cukrárne Samba, Poetry café a Csemadoku v Nových Zámkoch. Vystavovali tu amatérski i profesionálni fotografi, fotografické skupiny, fotokluby a združenia, grafici či výtvarníci z Nových Zámkov, Hurbanova, Komárna, Želiezoviec, Šiah či Šale. Samostatné prezentácie jednotlivých autorov boli širokospektrálne, rôznorodé a pestré. Rešpektovali autorské programy cez celú škálu ich tvorby. Pri tejto príležitosti KultúrKorzo v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne vydalo publikáciu ArtKorzó 2010-2020, ktorá mapuje všetky zrealizované výstavy. Publikácia bude uvedená do života v živom prenose na FB stránke KulturKorzó (https://www.facebook.com/kulturkorzo) 28.10.2020 o 17:00 hod.

Viac informácií o publikácii ArtKorzó 2010 – 2020  získate od  Kultúrkorzo: https://www.facebook.com/kulturkorzo/about/?ref=page_internal

ArtKorzó 2010 - 2020

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

28. októbra 2020 6:00
31. októbra 2020 20:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");