Táto udalosť je už neaktuálna

AMFO 2024

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje okresnú súťaž 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024. Vyhlasovateľom a odborným garantom z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je Národné osvetové centrum, ktoré podujatie finančne podporilo.

Súťažiaci sa môžu od 1. januára  2024 prihlásiť do základného kola súťaže vo svojej kategórii vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra.

Dôležité termíny

Uzávierka odovzdávania prác: 1. marec 2024

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 5. apríl 2024 o 17 00 hod., MsKS Béni Egressyho v Komárne

Výstava potrvá do: 30. apríl 2024

Finančne podporilo

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

1. marca 2024 10:00
19. marca 2024 10:25
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");