Táto udalosť je už neaktuálna

AMFO 2024 – pozvánka na vernisáž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom vás srdečne pozýva na vyhodnotenie regionálneho kola 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024. Hlavným partnerom a odborným garantom, ktorý podujatie finančne podporil je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Podujatie sa bude konať 5. apríla 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ v Komárne.

Rozborový seminár pre autorov o 16.00 hod.

Slávnostná vernisáž a odovzdávanie ocenení autorom o 17.00 hod.

Výstava najlepších diel neprofesionálnych fotografov okresu Komárno bude verejnosti prístupná od 8.4.2024 do 3.5.2024.

Finančne podporil

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

5. apríla 2024 14:42
15. apríla 2024 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");