Táto udalosť je už neaktuálna

Rozšírená realita vo fotografii – workshop k AMFO 2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pozýva súťažiacich autorov AMFO 2023 na zaujímavý workshop.

Rozšírená realita z anglického Augmented reality (AR) je kombináciou reálneho sveta s virtuálnym prostredím. Virtuálna realita využíva úplné nahradenie reálneho sveta virtuálnym, a tým vytrháva užívateľa z reálneho prostredia. Hlavný rozdiel je v tom, že AR nevyužíva úplné nahradenie reálneho sveta virtuálnym, ale doplňuje alebo pozmeňuje vnímanie reálneho sveta. Technológia AR umožňuje osobe pohybujúcej sa v reálnom prostredí vnímať objekty zhotovené v digitálnom svete.

Na našom workshope sa budeme venovať rozšíreniu fyzického objektu (fotografie) o ďalší rozmer (fotografia, video, 3D objekt, zvuk). Vďaka tomu autor poskytne divákovi viacvrstvový pohľad na centrum záujmu umeleckého diela, prípadne aj zmenou fyzického uhla pohľadu poukáže na polyvalentnosť (mnohostrannosť, širokospektrálnosť) fotografie.

Prístupnosť rôznych aplikácií s rozšírenou realitou fotografom umožní povýšiť ich tvorbu o ďalší rozmer a pridanú hodnotu. V dnešnej digitálnej dobe umožníme fotografom prezentovať ich diela zaujímavým a moderným spôsobom. Digitálne zručnosti chceme posunúť o stupienok vyššie a tým zatraktívniť ich tvorbu, čo ocení aj verejnosť, pretože vytvorené fotografie „ožijú“.

 

Lektor: Mgr. art. Stanislav Králik, doktorand Akadémie umení v Banskej Bystrici, Katedra filmovej dokumentárnej tvorby

Čas konania:  

06.04.2023, 20:00, online ZOOM

15.04.2023, 9:00 – 19:00, Zichy Pont, Župná ul., Komárno

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

6. apríla 2023 9:42
21. apríla 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");