AMFO 2018 Celoštátne vyhodnotenie súťaže amatérskych fotografov

V mene Krajského osvetového strediska v Nitre a Národného osvetového centra v Bratislave vás srdečne pozývame 9. novembra 2018 o 17.00 do Synagógy  – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry na slávnostné vyhodnotenie celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby, na odovzdanie ocenení autorom v jednotlivých kategóriách a na otvorenie výstavy AMFO 2018.

Program

9. november 2018

15.30      Odborný rozborový seminár k výstavnej kolekcii fotografií s členmi odbornej poroty v Synagóge Nitra,

Pri Synagóge 3, Nitra

17.00       Vernisáž a vyhodnotenie súťaže

20.00       začiatok fotografických workshopov pre prihlásených účastníkov v hoteli OKO, Fraňa Mojtu 6 a v ateliéri,

Štefánikova 25, Nitra

Zabudnuté umenie –  konceptuálny dokument, architektúra.

Lektori Petra Cepková a Juraj Novák (počet účastníkov: max. 8)

Príbehy dňa / príbehy noci – dokument

Lektor Jozef Sedlák (počet účastníkov: max.8)

Portrét – rôzne prístupy k svieteniu

Lektor Jozef Peniak, (počet účastníkov: max.8)

 

10. november 2018

9.00 – 18.00      Fotografické workshopy pre prihlásených účastníkov

9.00 – 14.00      Portfolio Review – konzultácie autorských fotografií pre prihlásených účastníkov s lektorom

Rudolfom Lendelom v hoteli OKO, Fraňa Mojtu 6, Nitra

10.30                Prehliadka Nitrianskeho hradu pre prihlásených účastníkov a individuálne fotografovanie

20.00                Portfólio, beseda a diskusia o   fotografii s Jozefom  Sedlákom v hoteli OKO, Fraňa Mojtu 6, Nitra

 

Sprievodné fotografické výstavy

9. 11. – 23. 11. 2018

38. ročník Národnej súťaže amatérskej fotografie výstava fotografií z Českej republiky v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská 3,

výstava sprístupnená     piatok  09.11.2018 do 19.30

sobota 10.11.2018 od 14.00 do 18.00

nedeľa 11.11.2018 od   9.00 do 14.00

od 12.11. do 23.11. v pracovné dni od 10.00 do 17.00, okrem utorka

 

9. 11. – 23.11. 2018

Okamihy života – výstava fotografií členov Fotoklubu Nitra a fotoklubu APF pri Krajskom osvetovom stredisku  v Nitre v Galérii po schodoch v KOS v Nitre, Fatranská 3,

výstava sprístupnená     piatok  09.11.2018 do 19.30

sobota 10.11.2018 od 14.00 do 18.00

nedeľa 11.11.2018 od   9.00 do 14.00

od 12.11 do 23.11. v pracovné dni od 10. 00 do 17.00, okrem utorka

 

01. 11. – 30. 11. 2018

10 rokov FoTOP, výstava fotografií členov fotoklubu Topoľčianky v OC Centro, Akademická 1651/1A, Nitra

výstava sprístupnená denne od 9. 00 do 21. 00

 

8. 11. – 5. 12. 2018

Intímne priestory – autorská výstava  Andrei Koncovej a Jiřího Strachotu v Trafačke, J. Kráľa 65,  Nitra

výstava sprístupnená     pondelok – piatok od 11.00 do 24.00,

sobota od 15.00 do 24.00,

nedeľa od 15.00 do 22.00

 

11. november 2018

9.00 – 13.00 fotografické workshopy, prezentácia výsledkov v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre

 

Ocenení

Vystavujúci

 

Nitriansky kraj pozná svojich najlepších fotografov

Najlepší amatérski fotografi Nitrianskeho kraja sa stretli v Nových Zámkoch na slávnostnom vyhodnotení a vernisáži krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej fotografie AMFO 2018. Z okresných kôl sem postúpilo 301 fotografií a dve multimediálne prezentácie od 110 autorov.

Do celoštátnej súťaže postúpilo 116 fotografií a dve multimediálne prezentácie od 70 autorov. Výstava je verejnosti prístupná do 28. júna 2018.

Súčasťou podujatia bol aj workshop Produktová fotografia, ktorý viedol Mgr. Rudolf Lendel.

 

Ocenení fotografi okresu Komárno

1. skupina  – ČB fotografia

1. miesto                Veronika Bajnóczyová Brnáková – V mojej duši I., V mojej duši II.

ČU                          Kučera Adam – To som ja 1.

ČU                         Janiš Samuel – V okne 1.

ČU                         Jakab András Gergely – Zabudnuté

 

1. skupina – FF fotografia

2. miesto               Jakab András Gergely – Zabudnuté

ČU                         Erdélyi Ester – Tanier starej babky

ČU                         Kučera Adam – Už prichádza

 

2. skupina – ČB fotografia

ČU                         Urban Gyorgy – Letná nálada

 

2. skupina – FF fotografia

3. miesto                Bendík Majo – Letná deva

ČU                         Urban Gyorgy – 4 ročné obdobia

 

3. skupina – ČB fotografia

ČU                         Orvoš Peter – Cez okno

ČU                         Kruger Tibor – Evolúcia

 

Fotogaléria

 

Amatérska fotografia je stále populárna

Komárňanské FOTO Spektrum 2018 (okresná súťaž 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO 2018) sa stalo opäť žiaducim fórom milovníkov fotografickej tvorby nášho okresu. Svedčí o tom skutočnosť, že do súťaže sa prihlásilo 41 autorov s 248 fotografiami a jednou multimediálnou prezentáciou.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, ako hlavný organizátor, pripravilo slávnostné vyhodnotenie súťaže 5. apríla 2018 o 17 00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Finančne ho podporilo aj Mesto Komárno. Vernisáži predchádzal rozborový seminár, zameraný na analýzu prihlásených fotografií jednotlivých autorov. Odborná porota v zložení Ladislav Vallach – predseda poroty, Daniel Brogyányi a František Holop, ocenila rôznorodosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu.

Odborná porota udelila 5 prvých, 6 druhých a 6 tretích miest. Ďalej 14 čestných uznaní, jednu cenu udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne Anna Vargová.

Na záver podujatia odovzdala riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková Poctu Národného osvetového centra Ladislavovi Vallachovi pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a za dlhoročnú prácu v oblasti fotografie.

V sále MsKS je vystavených 142 fotografií, ktoré si môžete pozrieť aj počas Komárňanských dní do 2. mája 2018. Porota aj tento rok vybrala 100 najlepších fotografií. Tie postupujú do krajskej súťaže, ktorú tento rok organizuje Regionálne osvetové stredisko Nových Zámkoch a bude sa konať 14. júna 2017 v priestoroch Cisársko – kráľovskej historickej Jazdiarne v Nových Zámkoch.

 

Fotogaléria

 

Pozvánka na vernisáž – 5.4.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pozýva všetkých milovníkov fotografie na slávnostné vyhodnotenie súťaže Komárňanské FOTO Spektrum 2018, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2018 o 17:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne.

Ocenení

Výsledky

 

Komárňanské FOTO Spektrum 2018 – uzávierka 10.3.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne opäť po roku pripravuje okresnú súťaž Komárňanské FOTO Spektrum 2018, ktorá je okresným kolom 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2018.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami a prihlášku, ktorú je potrebné poslať elektronicky na osveta.vff@gmail.com.

 

Termíny Komárňanského FOTO Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác: 10. marec 2018

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 5. apríl 2018, 17:00 hod. MsKS v Komárne

Výstava potrvá do: 2. máj 2018

 

Súťaž sa koná aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Značky:
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");