Táto udalosť je už neaktuálna

AMFO 2016 – celoštátna súťaž – Levice

Amatérska fotografia bude v Leviciach „hrať prím“ 4. – 6. novembra 2016. Prebehne tu slávnostné vyhodnotenie celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO 2016. V Leviciach potrvá výstava do konca novembra, potom bude sprístupnená v Národnom osvetovom centre v Bratislave. V roku 2017 bude výstavná kolekcia najlepších prác prezentovaná v Stredisku kultúrnych služieb vo Svitavách (Česká republika).

Súťaž sa tento rok uskutočnila vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Do celoštátneho kola postúpilo 732 fotografií a 15 multimediálnych prezentácií, ktoré posudzovala odborná porota v zložení: predseda – Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., fotografka a vysokoškolská pedagogička, VŠVU, Bratislava; členovia: Alan Hyža, fotograf, Bratislava; PaedDr. Gabriel Kosmály, fotograf a pedagóg, Levice; Mgr. Rudolf Lendel, fotograf a pedagóg, Bratislava; Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., EFIAP, amatérsky fotograf Žilina; tajomníčka – PhDr. Zuzana Školudová, NOC, Bratislava. V troch vekových skupinách sa súťaže zúčastnilo 420 autorov. Fotografie boli zaradené do kategórie čiernobielej a farebnej fotografie a súťažili bez tematického vymedzenia.

Na tomto významnom podujatí získala pre náš okres Čestné uznanie Petra Doležová za fotografiu Timeless Elegance. K najlepším fotografom Slovenska, ktorí vystavujú svoje diela sa pripoja aj Veronika Bajnóczyová Brnáková z Hurbanova s fotografiou Pevná linka, Petra Doležová z Komárna s fotografiami Autoportrét I. a II., PhDr. Mária Virágh zo Sokoliec s fotografiou Ponáhľaj sa pomaly, Ing. Martin Kučera z Komárna za fotografiu Všetko pripravené.

 

Všetkým oceneným a vystavujúcim blahoželáme k úspechu

Ocenený

AMFO 2016 – Krajská súťaž

Fotografia vládla Komárnu

Komárňanský Vojenský kostol v barokovom slohu je halový, s chórom a vežou v juhozápadnej časti. Bol postavený na okraji mesta v roku 1677 rádom františkánov. Steny boli zdobené freskami. Pod stavbou chrámu sa tiahlo, pohrebným účelom slúžiace, podkostolie (katakomby), ktoré bolo po povodni v r. 1965 sčasti zasypané pieskom. Priestory kostola slúžili dlhé roky ako sklad. V r. 2001 vedenie mesta Komárno poverilo Občianske združenie Pro Arte Danubií, aby kostol pretvorilo na miesto slúžiace na prezentáciu kultúrnych hodnôt a krásna. Zodpovedajúc novým úlohám bola budova premenovaná na Galériu Limes. Jej poslaním je predstavenie súčasného domáceho i zahraničného umenia.

Práve tento priestor sa stal 10. júna 2016 centrom amatérskej fotografie Nitrianskeho kraja. Konala sa tu krajská postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie AMFO 2016. Je to najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Novinkou bol hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.

Pred tým však, v piatok 13. mája, zasadla odborná porota v zložení Ladislav Vallach – predseda a členovia Zuzana Makaryszynová, Ivan Kelement, Jozef Keppert, Rudolf Lengyel. Museli sa „prehrýzť“ 361 fotografiami a 4 multimediálnymi prezentáciami od 131 autorov, aby sa na záver zhodli a udelili 6 prvých, 6 druhých, 6 tretích miest a 14 čestných uznaní. Cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Viera Vlčková.

V hlavnej časti Galérie Limes je vystavených 210 fotografií, z ktorých 100 najlepších a 2 multimediálne prezentácie tvoria postupujúcu kolekciou do celoštátnej súťaže, ktorá sa bude konať aj tento rok v Leviciach a to presne 4. novembra 2016.

Výstava v Galérii Limes potrvá do 26. 6. 2016.

 

Kvalitnú prácu vieme oceniť

Pri tejto príležitosti riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne odovzdala POCTU NÁRODNÉHO OSVETOVÉHO CENTRA, ktorú udelila Františkovi Holopovi generálna riaditeľka Národného osvetového centra v Bratislave Jana Kresáková. Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a 40 rokov práce v oblasti kultúry a za významný prínos pre rozvoj miestnej kultúry v obci Nesvady i v komárňanskom regióne.

 

Spomienka na Jozefa

Sprievodným podujatím našej súťaže je aj spomienková výstava Jozefa Drugu (1932 – 2016). Fotografovať začal v roku 1953, ale vážne sa fotografii venoval od roku 1963. V rokoch 1981 – 1984 a 1988 – 1990 pôsobil v Alžírsku ako československý expert – projektant pozemných komunikácií, kde vo svojom voľnom čase nafotografoval tisíce políčok filmu. Tu vznikla séria fotografií Alžírsko nie je Sahara, ktorá mala na Slovensku mnoho repríz. Dlhé roky bol členom Fotoklubu Hexagon Nové Zámky a tiež jeho predsedom. Posledných 10 rokov pôsobil v Komárňanskom fotoklube Helios. Jeho fotografie boli vystavované vo viacerých štátoch, uprednostňoval však domáce výstavy a fotosalóny. Fotografoval klasicky – výlučne na film a to len na čierno-biely materiál, ktorý, ako tvrdil, je neprekonateľný. Tento výnimočný fotograf a človek nás túto jar navždy opustil. Česť jeho pamiatke!

 

Prečo fotím street?

Sobota 11. júna 2016 patrila akčným a nebojácnym fotografom, nakoľko street fotografia je výnimočná tým, že, ako povedal náš lektor Ladislav  Vallach, „vonia, alebo nevonia, tak ako fotografovaný objekt“. Súčasťou súťaže bol aj workshop pre prihlásených fotografov, ktorého témou bola street fotografia. Dopoludnie bolo venované teoretickej príprave a popoludnie sme strávili  na Majstrovstvách Slovenska pretekárskych člnov Komárno Classic, ktoré organizoval KVM Kormorán Komárno.

 

 

Fotografie účastníkov workshopu

Oľga Sklenková

Milan Uhrin

Alexander Daniš

Katarína Mäčková

Jana Mačicová

Tibor Bögi

 

 

Pozvánka

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pozýva všetkých záujemcov o amatérsku fotografiu  na  44. krajskú postupovú súťažnú prehliadku amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2016, ktorá sa uskutoční  10. – 11. júna 2016 v Galérii LIMES, Františkánov 31 v Komárne. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava, z poverenia MK SR. Podujatie sa realizuje pod záštitou primátora mesta Komárno Ing. Lászloa Stubendeka.

 

Z verejných zdrojov podporil

 

Galéria LIMES 10. 6. 2016

15.30 – Rozborový seminár zameraný na analýzu prihlásených fotografií

17.00 – Vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy AMFO 2016

TRASA

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 11 .6. 2016

9.00 – Prečo fotím STREET? Workshop pre prihlásených účastníkov súťaže (Prihláška na workshop)

 

Sprievodné podujatie:

Spomienková výstava tvorby Ing. Jozefa Drugu

SPOMIENKA NA JOZEFA

 

 

 

 

Ocenení

Postupujúci

Vystavujúci

Značky:

Detaily podujatia

10. júna 2016 0:00
10. júna 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");