Táto udalosť je už neaktuálna

6.-8.11.2015

Celoštátna súťaž v Leviciach

Centrom amatérskej fotografie na Slovensku sa stali 6.-8.11.2015 Levice. Prebiehalo tu vyhodnotenie 43. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2015. Levická Synagóga privítala účastníkov vyhodnotenia, spojeného s vernisážou výstavy.

Národné osvetové centrum (NOC), ktoré je vyhlasovateľom a odborným garantom tejto súťaže, v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, ktoré je jej organizačným garantom, pripravilo a realizovalo v auguste zasadnutie odbornej poroty, ktorá hodnotila fotografie celoštátneho kola. Pracovala v zložení: predseda – prof. Ľubo Stacho, fotograf a vysokoškolský pedagóg, VŠVU Bratislava, členovia: doc. Jana Hojstričová, fotografka a vysokoškolská pedagogička, VŠVU Bratislava, PaedDr. Gabriel Kosmály, fotograf a pedagóg, Levice, Mgr. Rudolf Lendel, fotograf a pedagóg, Bratislava, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., EFIAP, amatérsky fotograf Žilina, tajomníčka – PhDr. Zuzana Školudová.

Do celoštátneho kola postúpilo 857 fotografií a 12 multimediálnych prezentácií. Do súťaže, ktorá prebiehala v troch vekových skupinách, sa zapojilo 502 autorov.

Okres Komárno úspešne reprezentoval Boris Baráth, ktorý získal v II. skupine ČB fotografií 3. miesto, Tamás Varga bol v III. kategórii FB ocenený Čestným uznaním a Mária Virágh v tematickej kategórii RODINA dosiahla 2. miesto.

Srdečne gratulujeme!!!

Predseda poroty Ľubo Stacho: “Na záver si môžeme len popriať, aby AMFO bolo stále priestorom konfrontácie a diskusie, kde si autori overujú ako sa v tvorbe zlepšovať. Všetkým nám spoločne záleží, aby slovenská fotografia prosperovala.“

 

Foto: Mária Virágh, František Holop

12. 6. – 13. 6. 2015

AMFO – krajská súťaž

Fotografi na workshope dobýjali komárňanskú pevnosť

 

Aj v roku 2015 malo Regionálne osvetové stredisko v Komárne tú česť a usporiadalo krajskú postupovú súťaž amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2015. Krajského kola sa zúčastnili najlepší fotografi z regionálnych kôl, ktoré sa konali v Nitre, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, Leviciach a Komárne. Odborná porota v zložení Ing. Teodor Nagy – predseda poroty, Mgr. Mária Candráková, Mgr. Rudolf Lendel, PaedDr. Gabriela Kosmályho a Ivan Kelement sa 12. mája 2015 zhodla na oceneniach pre fotografov a vybrala najlepších 220 fotografií na krajskú výstavu. Presne o mesiac neskôr 12. júna 2015 sme pripravili pre všetkých fotografov, ich rodiny a aj všetkých hostí slávnostné vyhodnotenie súťaže v Miestnom kultúrnom stredisku v Nesvadoch. Riaditeľka ROS v Komárne Mgr. Viera Vlčková spolu s predsedom poroty odovzdala všetkých 47 ocenení a zapriala fotografom veľa šťastia v celoštátnom kole.

Počas tohto slávnostného popoludnia sa udiala ešte jedna vzácna udalosť. Na návrh Regionálneho osvetového strediska v Komárne generálna riaditeľka Národného osvetového centra v Bratislave Jana Kresáková udelila POCTU NÁRODNÉHO OSVETOVÉHO CENTRA Teodorovi Nagyovi pri príležitosti 35. výročia jeho tvorivej činnosti v oblasti amatérskej fotografie a 25. výročia práce vo vedení fotoklubu HELIOS. Poctu odovzdala PhDr. Zuzana Školudová, kultúrno-osvetová pracovníčka NOC, špecializovaná na amatérsky film a fotografiu.

V sobotu 13. júna 2015 sa konal workshop „Tajomná pevnosť“. Pre prihlásených autorov ROS v Komárne pripravilo jedinečnú možnosť nafotiť druhú najväčšiu pevnosť v Európe, ktorá nebola nikdy dobytá. V jej najslávnejších časoch ju obývalo cez 200 tisíc vojakov. Leží na území dvoch štátov /Slovensko, Maďarsko/ a na sútoku dvoch riek /Váh, Dunaj/. Jej celková rozloha je cca 50ha. Workshop sa konal v priestoroch Ústrednej pevnosti, ktorá je nádherne fotogenická. Dlhé klenbové chodby, zaujímavá architektúra a svetlo zanechali vo fotografoch neopakovateľné spomienky.

 

 

Fotogaléria (autor Pavol Sedliak)

Ocenení autori

Vystavujúci a postupujúci do celoštátneho kola

 

1.4.2015

Komárňanské FOTO Spektrum 2015

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 1. apríla 2015 o 17 00 hod. v Galérii Csemadok v Komárne slávnostne vyhodnotilo súťaž amatérskych fotografov nášho okresu v oblasti amatérskej fotografickej tvorby „Komárňanské FOTO Spektrum 2015“. Táto súťaž bola regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie  AMFO 2015.

Vernisáži predchádzal rozborový seminár, ktorý bol zameraný na analýzu prihlásených fotografií  jednotlivých autorov. Odborná porota v zložení Jozef Keppert –  predseda poroty, Teodor Nagy a Ladislav Vallach, ocenila rôznorodosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu.

 

 

 

Fotogaléria

Ocenení

Vystavujúci

Katalóg

 

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne Vám prinášame reportáž z regionálneho kola postupovej súťaže Komárňanské FOTO Spektrum 2015 z 1.4.2015.

reportáž SJ

reportáž HU

 

 

 

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych fotografov nášho okresu súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum. Táto súťaž je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie  AMFO 2015.

AMFO je jednou z mála možností komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, ktorá napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Pre rok 2015 vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave tematickú kategóriu RODINA.

Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie a zúčastniť sa jej môžu autori všetkých vekových skupín. Hodnotené budú bez rozlíšenia veku.

 

Preto neváhajte a prihláste svoje fotografie do súťaže a ukážte svojmu okoliu čo vo vás je a čo dokážete.

 

Nezabudnite na dôležité termíny:

Uzávierka regionálneho kola: 13. marec 2015

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 1. apríl 2015 o 17 00 hod. Galéria Csemadok v Komárne

 

Všetkým fotografom prejeme dobré svetlo a tešíme sa na Vaše fotografie.

 

Upútavka Mestskej televízie v Komárne

Značky:

Detaily podujatia

6. novembra 2015 0:00
8. novembra 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");