Táto udalosť je už neaktuálna

7.november 2014

AMFO – celoštátne kolo

 

Patríme medzi  najlepších na Slovensku!

Celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO 2014 predstavila už 42. ročník najvýznamnejšej a najkomplexnejšej súťaže, ktorú vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Súťaž sa uskutočnila vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola sa konalo 7. až 9. novembra 2014 v Levickej synagóge.

 

Odborná porota v zložení Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., EFIAP (predseda poroty), prof. Milota Havránková, Mgr. Rudolf Lendel, Doc. Jozef Sedlák, Marta Svítková, ocenila nasledovných komárňanov:

I. skupina – autori do 16 rokov, čiernobiela fotografia

Čestné uznanie / Bibiána Grolmusová – Zmes ktorá žije

I. skupina – autori do 16 rokov, farebná fotografia

3. miesto / Michaela Kotásková – Tanec 2,3

III. skupina – autori nad 21 rokov, čiernobiela fotografia

Čestné uznanie / Pavol Sedliak – Pri starej vŕbe

Tematická kategória – VODA

Čestné uznanie / Angelika Kopják – Povodeň Komárno 2013, 3

Multimediálna prezentácia

2. miesto / Mária Virágh – Denník Agáty Schindlerovej

 

Porota celkovo vybrala na výstavu 18 fotografií od 16 komárňanských autorov.

Srdečne blahoželáme!

 

AMFO 2014 výsledky celoštátneho kola
zoznam vystavujúcich na celoštátnom kole AMFO 2014
 

13.jún 2014

AMFO – krajské kolo

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne začiatkom júna žilo fotografiou. V miestnom kultúrnom stredisku v Nesvadoch sa 13. júna 2014 konalo slávnostné vyhodnotenie krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy AMFO 2014. Krajského kola sa zúčastnili najlepší fotografi z regionálnych kôl, ktoré sa konali v Nitre, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, Leviciach a Komárne. Podujatiu predchádzalo zasadnutie odbornej poroty, ktorá v zložení PaedDr. Gabriel Kosmály, Ladislav Vallach, Ivan Kelement, Mgr. Rudolf Lendel a Ján Gyén, udelila ocenenia a vybrala tie najlepšie fotografie na výstavu. Deň po otvorení výstavy sa konal workshop na tému „Umelecký akt“ pod vedením lektora PaedDr. Gabriela Kosmályho.  Atmosféru z podujatia Vám ponúkame v našej fotogalérii …

 

Všetkým oceneným blahoželáme!

 

Výsledky krajského kola na stiahnutie tu

Amfo 2014 – vystvujúci autori na krajskom kole
AMFO 2014 – ocenení autori krajského kola

 

 

19.marec 2014

Výstava – regionálny výber

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vás srdečne pozýva na vernisáž/výstavu regionálneho kola 42.ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2014 19. marca 2014 – Galéria  Csemadok v Komárne

Rozborový seminár: 16.00 Galéria  Csemadok v Komárne

Vernisáž a otvorenie výstavy: 17.00 Galéria Csemadok v Komárne

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

Ocenení autori

I. skupina: autori do 16 rokov – Čiernobiela fotografia

1. miesto / Bibiána Grolmusová: Merač života pod hladinou, Zmes ktorá žije!

 

I. skupina: autori do 16 rokov – Farebná fotografia

1. miesto / Eszter Bencsík: Ako more, Proces

Čestné uznanie / Lívia Horváthová: Most

Čestné uznanie / Michaela Kotásková: Tanec 1, Tanec 2, Tanec 3

 

II. skupina: autori do 21 rokov – Čiernobiela fotografia

1. miesto / Brenda Dobrovicsová: Pohyb je život I.

2. miesto / Lea Grupáčová: Úsvit / Zatmenie

3. miesto / Ľudmila Borošová: Prekvapenie

 

II. skupina: autori do 21 rokov – Farebná fotografia

1. miesto / Kristína Mikolášová: Plavbou do neznáma

2 miesto / Ľudmila Borošová: Pasca

3 miesto / Brenda Dobrovicsová: Nástup noci

Čestné uznanie / Lea Grupáčová: Guliver

Čestné uznanie / Annamária Horváthová: Kamarátky, Letný deň, Posledný krát

Čestné uznanie / Angelika Špalovská: Zarosený muškát

 

 

III. skupina: autori od 21 rokov – Čiernobiela fotografia

1.miesto / František Holop:  V strehu

2. miesto / Tibor Takács: Osud života

3. miesto / Dana Vrančeková: Kaplnka

Čestné uznanie / Pavol Sedliak: Nevinnosť

Čestné uznanie / Juraj Svitek: Milan, Mestská móda, Odhalená/ý

III. skupina: autori od 21 rokov – Farebná fotografia

1. miesto / PhDr. Krisztina Borbély: Krivý svet

2. miesto / Tibor Takács: Jeseň

3. miesto / Ing. Ján Vetter: Nesnesitelná lehkost bytí

Čestné uznanie / Tibor Takács: Babka z Transylvánie

Čestné uznanie / Ing. Zoltán Bujna: Nezbedník

 

Tematická kategória – Voda

1. miesto / František Holop: Búrlivé vody

2. miesto / Mikuláš Németh:  Prechádzka na lodi

3. miesto / Ing. František Sudora: NÓRSKO – Cez Atlantik

Čestné uznanie / Tibor Takács: Ako ďalej?

Čestné uznanie / Mgr. Angelika Havlitusová: Povodeň Komárno 2013 III.

Čestné uznanie / PhDr. Krisztina Borbély: Súdržnosť – povodeň 2013

 

Fotografie postupujúce do krajského kola

 

AMFO – vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych fotografov okresu Komárno regionálne kolo  najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku AMFO 2014.

Toto podujatie nadväzuje a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého storočia spoločne s českou súťažou. V súčasnosti prebieha jej 42. ročník.

AMFO je jediná možnosť komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, ktorá napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Súťaž umožňuje rozvíjať talent i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života.

Pre rok 2014 vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave tematickú kategóriu: VODA.

Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín. Hodnotené budú bez rozlíšenia veku.

 

Všetkým fotografom prejeme dobré svetlo a tešíme sa na Vaše fotografie.

Značky:

Detaily podujatia

7. novembra 2014 0:00
9. novembra 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");