Táto udalosť je už neaktuálna

Ako si Jano po princeznú šiel…

Dňa 30. 11. 2016 o 10,00 hod. sa predstavili herci – klienti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ZPMP) v domove dôchodcov  Centrál n. o. v Zlatnej na Ostrove. Ponúkli divadelné predstavenie pod názvom Ako si Jano po princeznú šiel.

Fotogaleria

Detaily podujatia

30. novembra 2016 10:00
30. novembra 2016 18:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");